Λάρνακα: Η εταιρεία Infinity Properties, ζητά να προσλάβει Project Manager


Η εταιρεία Infinity Properties, ζητά να προσλάβει Project Manager

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού – Μέλος του ΕΤΕΚ
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση Auto Cad
 • Άριστη γνώση των προγραμμάτων της Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής κα Αγγλικής γλώσσας
 • Επαγγελματισμός, ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεσηκαι να τηρεί τις προθεσμίες
 • Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες

Αρμοδιότητες:

 • Επίβλεψη των έργων της εταιρείας σε Λάρνακα και Λευκωσία
 • Επίβλεψη και διασφάλιση των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε έργου
 • Να παρίσταται στις συναντήσεις που αφορούν το έργο και να πραγματοποιεί επιθεωρήσεις για διασφάλιση της ορθότητας των εργασιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις επιλογές του κάθε πελάτη
 • Επικοινωνία με προμηθευτές και υπεργολάβους
 • Επισκέψεις και επίβλεψη στα εργοτάξια
 • Σωστός προγραμματισμός για να τηρείτε το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα
 • Ικανότητα να λύνει οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιαστούν στο εργοτάξιο επιτόπου

Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@infinityproperties.com.cyμέχρι τις 20/10/2021.

Όλες οι πληροφορίες θα θεωρούνται εμπιστευτικές.Κύριες Ειδήσεις

Translate »