Κόπηκε μεγάλη τουριστική ανάπτυξη στην επαρχία Λάρνακας


Πηγή: philenews.com

Αρνητική είναι η γνωμοδότηση για την κατασκευή μεικτής τουριστικής ανάπτυξης με την ονομασία «Salt Lake Resort & Spa» στον Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού, στην επαρχία Λάρνακας. Επομένως, δεν μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω η αίτηση της εταιρείας The Vegetable Producers & Exporters Limited για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας. Η συνολική έκταση του έργου που προτάθηκε είναι περίπου 100.000 τμ2 και περιλαμβάνει συνολικά 46 πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων δυναμικότητας 594 κλινών, τα οποία εφάπτονται στο δυτικό όριο του νότιου τμήματος των Αλυκών Λάρνακας. 

Για το έργο αυτό, ετοιμάστηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή στα μέσα Ιουλίου, έκθεση της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. Στην εν λόγω έκθεση συνοπτικά αναφέρεται ότι οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία της προτεινόμενης ανάπτυξης, θα έχει σημαντικές αρνητικές μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη Λίμνη Σορό και στη δομή και λειτουργία της, στους στόχους διατήρησης των αντικειμένων προστασίας της προστατευόμενης περιοχής, στη συνεκτικότητα και τη δομή και λειτουργία των οικοτόπων της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) και των ειδών και ενδιαιτημάτων της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Αλυκές Λάρνακας.

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η θέση της Περιβαλλοντικής Αρχής είναι ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί το εν λόγω έργο και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις 28.7.2020, τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν για τα συμπεράσματα της έκθεσης και δεν υπήρχε αντικείμενο ώστε να προχωρήσουν σε εξέταση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ).

Η Περιβαλλοντική Αρχή θεωρεί ότι εφόσον τα συμπεράσματα της έκθεσης της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης είναι αρνητικά και δεν συστήνουν την κατασκευή του προτεινόμενου έργου, δεν υπάρχει αντικείμενο ώστε να αξιολογηθούν και επιπρόσθετες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την αξιολόγηση της μελέτης ΜΕΕΠ και δεν συνηγορεί στην υλοποίηση του έργου.

Η προστατευόμενη περιοχή «Αλυκές Λάρνακας» καθορίστηκε ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) λόγω της παρουσίας σημαντικών τύπων οικοτόπων οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ. Η περιοχή των Αλυκών είναι ένα σύμπλεγμα βιοτόπων και αποτελείται από τέσσερις κύριες λίμνες, την Αλυκή (Μεγάλη Λίμνη), τη λίμνη του Αεροδρομίου (Μικρή Λίμνη), την Ορφανή και τη λίμνη Σορό, οι οποίες αποτελούσαν μια μεγάλη λίμνη, που κατακερματίστηκε λόγω των υποδομών (αεροδρόμιο, δρόμοι και γεωργία), ενώ παραλιακά στα ανατολικά της Ορφανής υπάρχει και η λίμνη Σπύρος. Οι λίμνες αυτές είναι μοναδικές στο είδος τους για την Κύπρο.Κύριες Ειδήσεις

Translate »