ΚΕΒΕ: Δυνατότητα μερικής απασχόλησης για να μην απολύσουμε


Με αφορμή την αποψινή ψήφιση των νομοσχεδίων για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, το ΚΕΒΕ μετά από σημερινή τηλεδιάσκεψη της Εκτελεστικής του Επιτροπής αποφάσισε στα πιο κάτω:

 

Χαιρετίζει το σύνολο των μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση τα οποία θεωρεί ότι είναι αρκετά γενναιόδωρα και επικροτεί την απόφαση για ανστολή των δόσεων για τα υφιστάμενα δάνεια μέχρι το τέλος του 2020. Πολύ σημαντικό χαρακτηρίζει επίσης το ΚΕΒΕ το γεγονός ότι τα 2 δις. ευρώ που αφορούν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων θα διοχετευθούν κατ’ευθείαν στην πραγματική οικονομία, με τις Εμπορικές Τράπεζες να διαδραματίσουν ενδιάμεσο ρόλο.

 

Εκφράζει ωστόσο τη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι δεν υπήρξε στο βαθμό που επιβάλλουν οι συνθήκες, η απαραίτητη διαβούλευση και ενημέρωση από την Υπουργό Εργασίας για τις λεπτομέρειες των σχεδίων που αφορούν τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων, θέμα που επηρεάζει άμεσα και τις επιχειρήσεις.

 

Θέση του ΚΕΒΕ παραμένει από την αρχή αυτής της κρίσης η ανάγκη διατήρησης όλων των θέσεων εργασίας.  Για επίτευξη του στόχου αυτού, το ΚΕΒΕ εισηγείται ότι:

 

Η διάρκεια των σχεδίων στήριξης των εργαζομένων πρέπει να ισχύσει τουλάχιστον για 3 μήνες, με δυνατότητα στην Υπουργό να προβαίνει σε αναθεώρησή της, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας.

 

Ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης του προβλήματος είναι να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα διατήρησης του προσωπικού τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, με τον υπόλοιπο χρόνο της απασχόλησης τους να εμπίμπτει στα σχέδια προσωρινής αναστολής εργασιών, μέσω της παροχής ανεργιακού επιδόματος από το κράτος. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται το εισόδημα κάθε εργαζόμενου σε σχέση με το τι θα παίρνει από το σχέδιο προσωρινής αποδέσμευσης.

Οι δύο πιό πάνω εισηγήσεις ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ενώ βοηθούν τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τους εργαζόμενους τους έστω και σε καθεστώς «προσωρινής αποδέσμευσης», όπως προνοούν τα σχέδια της κυβέρνησης.

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μπει περιορισμός (ανώτατο ποσοστό) του αριθμού του προσωπικού που θα δικαιούται συμμετοχή στα σχέδια καθότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές για κάθε εταιρεία.  Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε απολύσεις.
Το ΚΕΒΕ κατανοεί τη θέση ότι όσες επιχειρήσεις θα αξιοποιήσουν τα σχέδια αναστολής εργασιών, δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε απολύσεις. Διαφωνεί ωστόσο με την επέκταση αυτής της πρόνοιας και στη δυνατότητα εξασφάλισης ρευστότητας μέσω των εξαγγελθέντων σχεδίων παραχώρησης ρευστότητας. Η συμπερίληψη της πρόνοιας αυτής ισοδυναμεί με αναίρεση της δυνατότητας τους για άντληση ρευστότητας.

Τέλος το ΚΕΒΕ εισηγείται όπως η Επιτροπή που θα εξετάζει το κριτήριο της μείωσης του κύκλου εργασιών κατά 25%, προκειμένου να δικαιούται μιά επιχείρηση συμμετοχής στα διάφορα σχέδια, να έχει την ευχέρια να αποφασίζει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και κάποιες ιδιαιτερότητες για ορισμένες περιπτώσεις εταιρειών που θα τίθενται ενώπιον της.Κύριες Ειδήσεις

Translate »