Ιδιοκτήτες μπαρ: Αυστηρή επιστολή μέσω δικηγόρου στον Ιωάννου


Πηγή: brief.com.cy
Τι προνοεί το Εγχειρίδιο που ετοίμασαν οι ιδιοκτήτες μπαρ και σνακ μπαρ για την επαναλειτουργία των υποστατικών τους

Εγχειρίδιο για επανεκκίνηση των μπαρ και σνακ μπαρ ετοίμασε και προώθησε με επιστολή της η οποία στάλθηκε, μέσω Δικηγόρου, στον Υπουργό Υγείας, Κωνσταντίνο Ιωάννου, με κοινοποίηση στον Υφυπουργό Τουρισμού, Σάββα Περδίο, η Παγκύπρια Οργάνωση Ιδιοκτήτων Μπαρ.

Στο εν λόγω εγχειρίδιο το οποίο εξασφάλισε η Brief, όπως επίσης και την αυστηρή επιστολή που το συνοδεύει, καταγράφονται αναλυτικά οι εισηγήσεις της Οργάνωσης για την προετοιμασία του ανοίγματος των μπαρ και σνακ μπαρ, του τρόπου λειτουργίας τους όταν επαναλειτουργήσουν, όπως επίσης και τις κυρώσεις που δύναται να επιβληθούν σε υποστατικά που δεν τηρούν τα όσα προνοεί το Εγχειρίδιο και τα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας.

Επιπρόσθετα, στο Εγχειρίδιο καταγράφονται και οι εισηγήσεις της Οργάνωσης αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των εν λόγω επιχειρήσεων, λόγω της αναστολής λειτουργίας τους.

Πώς θα γίνει η προετοιμασία
Αναφορικά με την προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν την επαναλειτουργία των υποστατικών, οι ιδιοκτήτες μπαρ και σνακ μπαρ αφού τονίζουν πως «η επανεκκίνηση λειτουργίας των υποστατικών δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ανάλογη προετοιμασία», εισηγούνται τα εξής:

1/ Καθορισμός ατόμου από το Υπουργείο Υγείας ως άτομο άμεσης επικοινωνίας με την Οργάνωση, ούτως ώστε να έχουν άμεση ενημέρωση περί θεμάτων που σχετίζονται με την διαχείριση της πανδημίας.

Οι χώροι εστίασης θα πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον 14 μέρες πριν οποιαδήποτε απόφαση κατά της καταπολέμησης της πανδημίας (ωράριο, χωρητικότητα, κυρώσεις).

2/ Να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό εργαζομένων σε χώρους εστίασης λόγω του γεγονότος πως είναι σημεία συνεχόμενης επαφής με κόσμο.

3/ Διαμόρφωση των χώρων εξωτερικά (και εσωτερικά) για να τηρούνται οι κατάλληλες αποστάσεις.

4/ Μέγιστη χρήση εξωτερικών χώρων, με επέκταση του μέτρου χρήσης των δημοσίων πεζοδρομίων.

5/ Υποχρεωτική χρήση υγρών απολυμαντικών χεριών στην είσοδο αλλά και σε κάθε τραπέζι που δέχεται κόσμο.

6/ Αναγκαστικό καθορισμό ατόμου/ατόμων από το κάθε υποστατικό ως υπευθύνου συμμόρφωσης και τήρησης των μέτρων για τους πρώτους 3 μήνες.

7/ Καθορισμό συγκεκριμένων σημείων για διενέργεια rapid test του προσωπικού, για όλους τους χώρους εστίασης, με στόχο την συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξάπλωση του ιού στους χώρους εστίασης και τον καλύτερο έλεγχο.

8/ Με την επανεκκίνηση των εργασιών οι εργαζόμενοι να είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν αποτελέσματα rapid test στον υπεύθυνο του υποστατικού ή/και στο υπεύθυνο άτομο που θα καθοριστεί.

9/ Παροχή από την πολιτεία δωρεάν μασκών, γαντιών και αντισηπτικών για το προσωπικό.

10/ Είσοδος στους χώρους εστίασης με την παρουσίαση πρόσφατου (μέχρι 1 βδομάδας) αρνητικού τεστ από τους πελάτες.

11/ Προκαθορισμένη λίστα ελέγχων που γίνονται πριν από κάθε μέρα δραστηριότητας σε κοινή θέα.

12/ Καθιέρωση ηλεκτρονικού μενού για μείωση των σημείων επαφής.

13/ Ενημέρωση του κοινού για τα μέτρα και τους τρόπους λειτουργίας των υποστατικών.

14/ Ενημέρωση του κοινού για τον περιορισμένο τρόπο εξυπηρέτησής τους.

15/ Εφαρμογή ενός πιο άρτιου Πρωτοκόλλου αναφορικά με την Εξυπηρέτηση πελατών.

 

Πώς θα λειτουργούν οι χώροι εστίασης
Σε ό,τι αφορά την λειτουργία των χώρων εστίασης, η Οργάνωση Ιδιοκτητών Μπαρ αφού τονίζει πως όταν γίνουν οι προαναφερθείσες ενέργειες, τότε το υποστατικό μπορεί να θεωρηθεί έτοιμο για να λειτουργήσει.

 

 

Κατά την λειτουργία του το υποστατικό θα πρέπει να εφαρμόζει τα πιο κάτω μέτρα:

1/ Τήρηση Αρχείου Πελατών για το κάθε τραπέζι για κάθε μέρα λειτουργίας του υποστατικού, ούτως ώστε με τον εντοπισμό κρούσματος να ενημερώνεται άμεσα τόσο το προσωπικό όσο και οι πελάτες των υπόλοιπων τραπεζιών.

2/ Με την επανεκκίνηση των εργασιών, οι εργαζόμενοι να υποχρεούνται όπως παρέχουν αποτελέσματα rapid test σε εβδομαδιαία βάση στον υπεύθυνο του υποστατικού, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη να κρατά αρχείο με το ιστορικό των ελέγχων που γίνονται στο υποστατικό.

3/ Προτεινόμενες διαδικασίες για ελαχιστοποίηση ρίσκου κρούσματος:

 • Μη τυπωμένα μενού)
 • Εφαρμογή συστήματος κρατήσεων
 • Time slots
 • Να μην γίνονται δεκτές πληρωμές σε μετρητά
 • Ordering apps (παραγγελία εφαρμογών)
 • Προσθήκη μηνύματος για επίσκεψη σε χώρους εστίασης.

4/ Εφαρμογή Πρωτοκόλλου με τον εντοπισμό κρούσματος στο προσωπικό του υποστατικού, το οποίο να προνοεί:

 • Άμεσο κλείσιμο της επιχείρησης για 72 ώρες και απολύμανση του υποστατικού
 • Διενέργεια rapid test σε όλο το προσωπικό
 • Ενημέρωση πελατών με βάση το αρχείο που θα τηρείται
 • Κάλυψη του μισθού του πάσχοντα
 • Κάλυψη μισθολογίου για τις μέρες υποχρεωτικής άδειας όλου του προσωπικού
 • Κρατική χορηγία προς το υποστατικό για τις μέρες μη λειτουργίας

5/ Εφαρμογή Πρωτοκόλλου αναφορικά με την εξυπηρέτηση πελατών.

6/ Συνεχιζόμενος εξαερισμός του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που να επιτρέπει την συνεχιζόμενη αλλαγή της ατμόσφαιρας.

7/ Συνεχής καθαριότητα, κατά την διάρκεια της ημέρας, σε κουζίνα, τουαλέτες, επιφάνειες.

8/ Καθορισμός σημείων διενέργειας rapid test για τους πελάτες σε συγκεκριμένα κεντρικά σημεία τις απογευματινές και τις νυχτερινές ώρες.

 

 

 

Προτεινόμενες κυρώσεις
Επιπρόσθετα των πιο πάνω, οι ιδιοκτήτες μπαρ και σνακ μπαρ εισηγούνται και συγκεκριμένες κυρώσεις για όσα υποστατικά δεν συμμορφώνονται με το εγχειρίδιο και τα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα εισηγούνται να υπάρχουν 3 στάδια κυρώσεων:

1/ Πρώτη μη συμμόρφωση, να συνεπάγεται με γραπτή προειδοποίηση και πρόστιμο.

2/ Δεύτερη μη συμμόρφωση, να συνεπάγεται με κλείσιμο για μία βδομάδα και πρόστιμο.

3/ Τρίτη μη συμμόρφωση, να συνεπάγεται με κλείσιμο για ένα μήνα και πρόστιμο.

Μέτρα στήριξης/Βοηθήματα
Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης για τα υποστατικά που δεν μπορούν να επαναλειτουργήσουν, η Οργάνωση εισηγείται:

1/ Συνέχιση του μέτρου κάλυψης ζημιών των επιχειρήσεων μέχρι την πλήρη λειτουργία τους, χωρίς περιορισμούς.

2/ Αναπλήρωση του 70% των κερδών των επιχειρήσεων κατά την περίοδο επιβολής μέτρων κατά της πανδημίας στις επιχειρήσεις.

3/ Συνέχιση του μέτρου μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο 5%, συμπεριλαμβανομένων και των υποστατικών που δουλεύουν με 19% ΦΠΑ, με εισήγηση για εφαρμογή του μέτρου μέχρι επιπλέον ένα χρόνο μετά την λήξη των περιορισμών.

4/ Αναστολή κατάθεσης Κρατικών Τελών και Φόρων για την περίοδο 2021 (VAT, Levi, Corporate Tax).

5/ Πλήρης κάλυψη των ενοικίων για την περίοδο πλήρους αναστολής και μερική κάλυψη των ενοικίων κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων

6/ Ποσοστιαία έκπτωση στις άδειες λειτουργίας και δημοτικά τέλη (επαγγελματική άδεια, Υφυπουργείο Τουρισμού, άδεια πώλησης αλκοόλ, κτλ).

7/ Μερική κάλυψη αναλώσιμων όπως, μάσκες/γάντια, αντισηπτικά για την χρήση των εργαζομένων

8/ Πλήρη επιδότηση της υποχρεωτικής μηνιαίας απολύμανσης των υποστατικών για τους πρώτους 6 μήνες.

9/ Επιδότηση για καθορισμό ατόμου ως υπευθύνου συμμόρφωσης.Κύριες Ειδήσεις

Translate »