Η ακτινογραφία του κλάδου των ακινήτων στην Κύπρο


Η αύξηση της δραστηριότητας συναλλαγών ακινήτων που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια αντιστράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ο συνολικός όγκος και η αξία των ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο μέσω του Κτηματολογίου (τόσο όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης όσο και τις μεταβιβάσεις πώλησης) κατέγραψε σημαντική πτώση κατά το εξάμηνο 2020 σε σύγκριση με το εξάμηνο του 2019, που αποδίδεται κυρίως στο ότι:

-Κατά τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2019, η αγορά γνώρισε εισροή συναλλαγών από ξένους αγοραστές που προέρχονταν κυρίως από την αναθεώρηση των κριτηρίων στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα που έγινε τον Ιούνιο του 2019

-Στην εξάπλωση της πανδημίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να φυσικά και τα νομικά πρόσωπα να καθυστερήσουν ή να ακυρώσουν επενδύσεις λόγω της αβεβαιότητας που υπήρχε.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 έφτασε τα 5.600, σε σύγκριση με 8.800 το εξάμηνο του 2019, που αντιστοιχεί σε μείωση 36%. Ακόμη μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε στο ύψος των συναλλαγών το οποίο υποχώρησε στο €1,2 δις κατά το εξάμηνο 2020, καταγράφοντας μείωση 55% σε σύγκριση με τα €2,7 δις το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την έκθεση της PwC Κύπρου Cyprus Real Estate Market, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, η αξία των συναλλαγών στην αγορά των οικιστικών ακινήτων της Κύπρου ανήλθε στα €828 εκατ., καταγράφοντας μείωση 60% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μείωση οφείλεται κυρίως στο lockdown κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου του 2020 όπου έγιναν πολύ λίγες πράξεις.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές για 3,500 οικιστικές μονάδες  (2.200 διαμερίσματα και 1.300 σπίτια), παρουσιάζοντας συνολική μείωση 42%, ενώ να σημειωθεί και το ότι οι οικιστικές μονάδες όπου πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερης αξίας σε σύγκριση με το εξάμηνο του 2019.

Ο τομέας των οικιστικών ακινήτων αποτελούσε το 69% της συνολικής αξίας των συναλλαγών στον τομέα κατά το εξάμηνο του 2020 (διαμερίσματα: 37%, κατοικίες: 32 %), σε σύγκριση με συνεισφορά 77% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Μετά την αναθεώρηση των κριτηρίων για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2019 και μέχρι την περίοδο του lockdown τον Μάρτιο του 2020, η μέση μηνιαία αξία συναλλαγής ανήλθε σε €285 εκατ., καταγράφοντας μείωση 41% σε σύγκριση με την περίοδο του 2019 Κατά τους μήνες του lockdown(Μάρτιος-Μάιος 2020), η μέση αξία συναλλαγής μειώθηκε σημαντικά στα €140 εκατ. με τον Απρίλιο να ήταν ο χειρότερος μήνας σε επίπεδο συναλλαγών σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

-Το πρώτο εξάμηνο του 2020 πραγματοποιήθηκαν 2,200 συναλλαγές σε σύγκριση με 4,100 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καταγράφοντας μείωση 46%.

-Η αξία των συναλλαγών μειώθηκε κατά 67% υποχωρώντας στα €400 εκατ. σε σύγκριση με €1,2 δις πέρυσι.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

-Το πρώτο εξάμηνο του 2020 πραγματοποιήθηκαν 1,300 συναλλαγές σε σύγκριση με 2,100 πέρυσι καταγράφοντας πτώση 38%.

-Η αξία των συναλλαγών υποχώρησε στα €400 εκατ. σε σύγκριση με €900 εκατ. με πτώση 56%.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

-Ο αριθμός των συναλλαγών το πρώτο εξάμηνο του 2020 παρέμεινε αναλλοίωτος στις 1,200 όπως και πέρυσι.

-Η αξία όμως των συναλλαγών υποχώρησε στα €100 εκατ. σε σύγκριση με €200 εκατ. πέρυσι.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

-Ο αριθμός των συναλλαγών μειώθηκε κατά 33% υποχωρώντας από τα 900 στα 600.

-Η αξία των συναλλαγών μειώθηκε στα €100 εκατ. από €200 εκατ. πέρυσι.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Α’ εξάμηνο 2020 1.013

Β’ εξάμηνο 2020 830

Αύξηση 18%

ΛΕΜΕΣΟΣ

Α’ εξάμηνο 2020 1.987

Β’ εξάμηνο 2020 934

Μείωση 53%

ΛΑΡΝΑΚΑ

Α’ εξάμηνο 2020 563

Β’ εξάμηνο 2020 772

Μείωση 27%

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Α’ εξάμηνο 2020 232

Β’ εξάμηνο 2020 372

Μείωση 38%

ΠΑΦΟΣ

Α’ εξάμηνο 2020 713

Β’ εξάμηνο 2020 1.416

Μείωση 50%

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Α’ εξάμηνο 2020 €300 εκατ.

Β’ εξάμηνο 2020 €434 εκατ.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Α’ εξάμηνο 2020 €401 εκατ.

Β’ εξάμηνο 2020 €1,14 δις

ΛΑΡΝΑΚΑ

Α’ εξάμηνο 2020 €178 εκατ.

Β’ εξάμηνο 2020 €280 εκατ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Α’ εξάμηνο 2020 €71 εκατ.

Β’ εξάμηνο 2020 €161 εκατ.

ΠΑΦΟΣ

Α’ εξάμηνο 2020 €257 εκατ.

Β’ εξάμηνο 2020 €664 εκατ.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, συνολικά 1.391 ακίνητα στην Κύπρο αποκτήθηκαν από ξένους αγοραστές, σε σύγκριση με 2.482 ακίνητα που αποκτήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, καταγράφοντας μείωση 44%. Εξετάζοντας τις μηνιαίες συναλλαγές, είναι προφανές ότι ακόμη και πριν από την πανδημία (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020), οι συναλλαγές εμφανίστηκαν μειωμένες σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

Περίπου το 68% των ακινήτων που αποκτήθηκαν από ξένους το πρώτο εξάμηνο του 2020 αφορούν αγοραστές εκτός ΕΕ σε σύγκριση με 70% πέρυσι. Στη Λάρνακα, το 79% των συναλλαγών από ξένους αφορούν αγοραστές εκτός ΕΕ. Το αντίστοιχο μερίδιο των αγορών κατοίκων εκτός ΕΕ στη Λεμεσό ανήλθε στο 71% και στην Αμμόχωστο, την Πάφο και στη Λευκωσία σε 65%, 65% και 47% αντίστοιχα.

Η υψηλότερη συγκέντρωση των πωλητήριων εγγράφων που κατέθεσαν ξένοι αγοραστές ήταν στην Πάφο (38%), ακολουθούμενη από τη Λεμεσό (27%). Οι δύο πόλεις αποτελούν μαζί τα δύο τρίτα των ξένων συναλλαγών στο νησί.

ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Όλες οι πόλεις της Κύπρου σημείωσαν ετήσια μείωση, μεταξύ 25% – 50%, ως προς τον αριθμό των ακινήτων που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς. Αν και η Λευκωσία αποτελούσε μόνο το 7% των ακινήτων που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020,  σημείωσε πτώση 48% σε σύγκριση με το εξάμηνο του 2019. Η Λεμεσός και η Πάφος ακολουθούν πίσω με μείωση 47%.

ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Σε σχέση με την αγορά οικιστικών ακινήτων που συνδέονταν με το επενδυτικό πρόγραμμα καταγράφηκε επίσης πτώση. Με βάση την ανάλυση της  PwC Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι συναλλαγές κατοικιών αξίας άνω του €1,5 εκατ. έφτασαν τις 51 συνολικά, σημειώνοντας πτώση 78 % σε σύγκριση με το εξάμηνο του 2019 όπου καταγράφηκαν 234 πωλήσεις κατοικιών.

Συνολικά η αξία των συναλλαγών κατοικιών που συνδέονται με το επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2020 στα €117 εκατ. σημειώνοντας πτώση 78% σε σύγκριση με πέρυσι.

Αυτές οι συναλλαγές αντιστοιχούν στο 10% της αξίας όλων των συναλλαγών που έγιναν το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με το 20% πέρυσι.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

-Διαμερίσματα 37%

-Κατοικίες 32%

-Αγροτεμάχια και οικόπεδα 21%

-Εμπορικά ακίνητα 6%

-Λοιπά ακίνητα 4%Κύριες Ειδήσεις

Translate »