Επίδομα πατρότητας – Δικαιούχοι, πρόνοιες και manual αίτησης


Αρχίζει από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το επίδομα πατρότητας. Η άδεια πατρότητας και συνεπώς το επίδομα, θα έχει διάρκεια δυο εβδομάδες με απολαβές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο πατέρας που είναι σύζυγος της μητέρας που γέννησε, δικαιούται δυο βδομάδες άδεια πατρότητας κατά την περίοδο που και η μητέρα είναι με άδεια και μπορεί να παραταθεί η περίοδος άδειας, σε περιπτώσεις που παρατείνεται και η άδεια μητρότητας. Όταν έχουμε δίδυμα, για παράδειγμα, η άδεια μητρότητας πάει ακόμα τέσσερις βδομάδες.

Σημειώνεται ότι ο σύζυγος, ο οποίος προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του σε άδεια πατρότητας, υποχρεούται να προειδοποιήσει γραπτώς τον εργοδότη του, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της άδειας πατρότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα όσα προνοεί η σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πατρότητας, επίδομα δικαιούνται και γονείς υιοθετημένου παιδιού, αλλά και πατέρες που απέκτησαν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

«Μισθωτός, η σύζυγος του οποίου γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας ή ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συντελέσει υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι δώδεκα ετών, έχει δικαίωμα σε άδεια πατρότητας δύο συνεχόμενων εβδομάδων μέσα στην περίοδο που αρχίζει την εβδομάδα του τοκετού ή της υιοθεσίας και λήγει μετά την παρέλευση δεκαέξι εβδομάδων».

Πηγή: sigmalive.comΚύριες Ειδήσεις

Translate »