Επίδομα για ξενοδοχοϋπαλλήλους – αυτοτελώς εργαζόμενους


Το Υπουργικό Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρία αποφάσισε μέτρα στήριξης σε 1900 αυτοτελώς εργαζόμενους και στους εποχικούς ξενοδοχοϋπαλλήλους λόγω πανδημίας.

 

Συγκεκριμένα, κατά τη συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Σχέδιο που αφορά  μέτρα στήριξης εργαζομένων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού. Αφορά αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε προηγούμενες περιόδους εντός του 2020 και 2021 στα Ειδικά Σχέδια που υλοποίησε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και που ανήκουν στις ακόλουθες οικονομικές δραστηριότητες:

1.    Φωτογράφοι

2.    Οδηγοί Ταξί

3.    Πλανοδιοπώλες

Από το Σχέδιο Εφάπαξ χορηγίας θα επωφεληθούν περίπου 1900 αυτοτελώς εργαζόμενοι και επιχειρήσεις με συνολική δαπάνη το 1 εκ. 600 χιλιάδες Ευρώ.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Σχέδιο στήριξης ξενοδοχοϋπαλλήλων από το οποίο θα επωφεληθούν περίπου 1500 άνεργοι με συνολική δαπάνη περίπου 1 εκ. Ευρώ. Θα καταβληθεί εφάπαξ στήριξη για τους μήνες Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022 εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) να βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία,

Β) να μην έχουν απορρίψει συμμετοχή τους στο Σχέδιο κατάρτισης το οποίο υλοποιεί η  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για κατάρτιση ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Οι επηρεαζόμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι κατά τα έτη 2020 και 2021 λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία πρέπει να εργάστηκαν σε ξενοδοχεία για τέτοιο χρονικό διάστημα, ώστε να μην πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας για παροχή επιδόματος ανεργίας.Κύριες Ειδήσεις

Translate »