Διαβατήρια: Το νέο σχέδιο της Μάλτας με την Κύπρο να παραμένει στάσιμη


Πηγή: inbusiness.com.cy

 

Αξιοποιεί στο έπακρο τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η Μάλτα σε ό,τι αφορά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων με «αντίτιμο» την πολιτογράφηση ξένων επενδυτών, θεσπίζοντας νέους κανονισμούς για την παραχώρηση υπηκοότητας προσπαθώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες της Κομισιόν για το θέμα, την στιγμή που η Κύπρος εξακολουθεί να βιώνει τον απόηχο των Cyprus Papers και τον Υπουργό Εσωτερικών να ανακοινώνει την περασμένη εβδομάδα ενώπιον της Βουλής πως το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα έχει τερματιστεί οριστικά και αμετάκλητα.

Παρά τις όποιες επικρίσεις των Βρυξελλών, η Μάλτα δεν παρέμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά σήκωσε τα μανίκια και εξέδωσε νέους κανονισμούς και αυστηρότερα κριτήρια δέουσας επιμέλειας σε μια προσπάθεια να κατευνάσεις τις ανησυχίες της Κομισιόν. Μάλιστα, οι αυστηρότεροι έλεγχοι μπορεί να επιφορτίζουν με περισσότερα διαδικαστικά θέματα την Μάλτα, αλλά το κόστος επιβαρύνει την τσέπη του ενδιαφερόμενου επενδυτή.

Το νέο σχέδιο της Μάλτας
Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, ο υποψήφιος για πολιτογράφηση στην Μάλτα θα πρέπει:

* Να προσκομίσει απόδειξη διαμονής στη Μάλτα για περίοδο 36 μηνών πριν υποβάλει αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι η περίοδος αυτή μπορεί κατ’ εξαίρεση να μειωθεί σε τουλάχιστον 12 μήνες, με άμεση επένδυση (€600.000 και € 750.000 αντίστοιχα), που θα πραγματοποιηθεί πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού πολιτογράφησης;

* Να αγοράσει ακίνητο στη Μάλτα με ελάχιστη αξία €700,000 ή να μισθώσει ακίνητο στη Μάλτα για ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα €16.000, το οποίο ακίνητο θα είναι κατάλληλο τόσο για τον υποψήφιο όσο και για τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα, για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ιθαγένειας;

* Να πραγματοποιήσει έκτακτη άμεση επένδυση στη Μάλτα (€590.0000 όσοι διαμένουν στην χώρα πέραν των 36 μηνών και €740.000 όσο διαμένουν στην χώρα λιγότερο από 36 μήνες), και

* Δωρεά, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού πολιτογράφησης, τουλάχιστον €10.000 σε εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό, πολιτιστικό, αθλητικό, επιστημονικό, Φιλοζωικό ή καλλιτεχνικό μη κυβερνητικό οργανισμό.

Κόστος και τέλη
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση εξ υπακούει και διοικητικά έξοδα τα οποία επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο. Συγκεκριμένα:

1. Κατά το πρώτο στάδιο διαμονής στην χώρα, ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει μη επιστρεπτέα προκαταβολή €10.000, €5.000 για άδεια διαμονής και €1.000 για κάθε εξαρτώμενό του άτομο που υποβάλλει αίτηση. Παράλληλα θα πρέπει να καταβάλει €27,50 για κάθε κάρτα διαμονής που θα εκδοθεί.

2. Κατά το στάδιο επιλεξιμότητας ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει €15.000 για την διενέργεια δέουσας επιμέλειας καθώς και €10.000 για κάθε εξαρτώμενο άτομο. Την ίδια ώρα, ο αιτών καλείται να καταβάλει διοικητικά τέλη €1.000 και €1.000 διοικητικά τέλη για κάθε εξαρτώμενο άτομο.

3. Κατά τη διαδικασία παραχώρησης ιθαγένειας ο αιτών καλείται να καταβάλει διοικητικά τέλη €5.000, καθώς και διοικητικά τέλη €1.000 για κάθε εξαρτώμενο.

Αυστηρότερος Έλεγχος
Υπογραμμίζεται πως έχει συσταθεί Οργανισμός για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων με την ονομασία Community Malta Agency, ο οποίος είναι επιφορτισμένος και με την διεξαγωγή των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που γίνονται σε τέσσερα στάδια:

Πρώτο στάδιο: Το πρότυπο KYC due diligence εκτελείται τόσο από τον οργανισμό όσο και από τον πράκτορα μέσω βάσεων δεδομένων.

Δεύτερο στάδιο: Η εκκαθάριση γίνεται από τις αστυνομικές αρχές μετά από ενδελεχείς ελέγχους μέσω διαφόρων βάσεων δεδομένων, όπως Interpol, Europol και άλλες.

Τρίτο στάδιο: Το στάδιο αυτό διεξάγεται από λειτουργούς του Οργανισμού. Οι λειτουργοί διαθέτουν το κατάλληλο τραπεζικό και ελεγκτικό υπόβαθρο, οι οποίοι λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σε περίπτωση που λείπουν έγγραφα ή δεν είναι στη σωστή μορφή, ή εντοπίζονται λάθη, τότε η διαδικασία υποβολής αίτησης διακόπτεται έως ότου όλα είναι εντάξει.

Σε αυτό το στάδιο διενεργείται έλεγχος στη βάση των βάσεων δεδομένων παγκόσμιου ελέγχου, στις οποίες περιλαμβάνονται στοιχεία για έρευνες κατά των μεγάλων διεθνών κυρώσεων, των καταλόγων κατονομαζόμενων και απορριφθέντων προσώπων.

Τέταρτο στάδιο: Πραγματοποιούνται δύο εκθέσεις δέουσας για κάθε οικογένεια οι οποίες ανατίθενται σε Οίκους διεθνούς εμβέλειας. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν επαλήθευση όλων των πληροφοριών που υποβάλλονται, ελέγχους
με βάσεις δεδομένων, τόσο διεθνείς όσο και τοπικές, σε κάθε χώρα διαμονής της οικογένειας, και ακόμη και διακριτικές συνεντεύξεις με άτομα που γνωρίζουν την οικογένεια.

Risk Matrix
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι λειτουργοί του Οργανισμού αναθεωρούν όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και καταρτίζεται μια εσωτερική έκθεση αξιολόγησης κινδύνου χρησιμοποιώντας έναν risk matrix.Κύριες Ειδήσεις

Translate »