Δήμος Λάρνακας: Προκήρυξη διαγωνισμού για παραχώρηση άδειας πρατηρίου στην Πλατεία Ζουχουρί


Ο Δήμος Λάρνακας προκηρύσσει διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας χρήσης πρατηρίου στην Πλατεία Ζουχουρί στη Λάρνακα.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα έγγραφα του Διαγωνισμού σε κλειστό φάκελο μέχρι την Παρασκευή 18/11/2022 και ώρα 11.00 π.μ. στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Λάρνακας που βρίσκεται στον 5ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων του Δήμου, που βρίσκονται στη γωνία της Λεωφόρου Αθηνών και οδού Νικολάου Λανίτη, 6300 Λάρνακα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.cy
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με την πιο πάνω ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσφορών του Δήμου στο τηλ. 24816574.


Κύριες Ειδήσεις

Translate »