Δήμος Λάρνακας:Θετική εξέλιξη η δημοσίευση Σχεδίου Περιοχής πρώην διϋλιστηρίων


Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο Δήμος Λάρνακας την δημοσίευση του Σχεδίου Περιοχής των πρώην Διυλιστηρίων, το οποίο εισάγει μοντέρνες μεθόδους ενεργής πολεοδομίας.

 

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται ότι «το Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λιβαδιών έχει δημοσιευτεί στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020. Το Σχέδιο περιέχει στοιχεία και πολιτικές που συμπορεύονται σε μεγάλο βαθμό με τα οράματα και τη στρατηγική του Δήμου Λάρνακας και ως ένα πολύ θετικό βήμα σε σχέση με την ανάπτυξης της περιοχής».

Προστίθεται ότι το Σχέδιο Περιοχής «εισάγει μοντέρνες μεθόδους ενεργής πολεοδομίας όπως αστικό αναδασμό, οικογειτονιές, πολυλειτουργικότητα και προωθεί την αειφορία, τη βιώσιμη κινητικότητα και την κυκλική οικονομία κάτω από την ομπρέλα της ολοκληρωμένης Αστικής Αναζωογόνησης που περικλείει περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, πολιτιστικές και άλλες παραμέτρους».

Επίσης καθορίζει περιοχές ανάπτυξης για τη χρήση «κεντρικού Πολυλειτουργικού Πυρήνα (ΚΠΠ) και Ζώνη Ειδικών Αστικών Αναπτύξεων (ΖΕΑΑ) όπου επιτρέπεται ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, Ζώνη Τουρισμού και Οικογειτονιών για Τουριστικές και Οικιστικές χρήσεις, Ζώνη Αθλητισμού – Ψυχαγωγίας, Οικιστικές Περιοχές και Οικογειτονιές, Αξονες και Κέντρα Εμπορικής Δραστηριότητας  και Περιοχή Εξειδικευμένων Αναπτύξεων»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας «η πυκνότητα ανάπτυξης και οι πολεοδομικοί συντελεστές στηρίζονται στο πρότυπο της πυραμίδας που επιτρέπει ψηλότερους συντελεστές δόμησης στο κέντρο της περιοχής ΚΠΠ με κλιμακωτή μείωση προς τη θάλασσα. Το Σχέδιο προτείνει καινοτόμα έργα μεταξύ των οποίων δημιουργία Αστικής Πλατείας στα όρια της επαφής της ΚΠΠ με τον παραλιακό δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας, επίχωσης με μορφή εκτεταμένου δημόσιου γραμμικού πάρκου σε όλο το παραλιακό μέτωπο (αρχιτεκτονικός διαγωνισμός) και πολυλειτουργικού/περιβαλλοντικού άξονα στην οδό Ψηλορείτη (αλέα)».

Επίσης προτείνει την «αναδιαμόρφωση της κοίτης του ποταμού Αρχαγγέλου Καμίτση και όλων των καναλιών και δημιουργία οικογειτονιών και κηπούπολης (στη περιοχή Αρκολείβαδα)».

Τα έργα προτεραιότητας «χωρίζονται σε τρεις φάσεις με πρώτη τα έργα άμεσης προτεραιότητας, δηλαδή την επίχωση / θωράκιση / παραλιακή προκυμαία και τη διαμόρφωση / συμπλήρωση οδικού δικτύου. Η δεύτερη φάση αφορά την αναδιαμόρφωση της κοίτης του ποταμού Αρχάγγελου Καμίτση, τη διαμόρφωση του παραλιακού δρόμου και της οδού Ψηλορείτη».
Η τρίτη φάση αφορά άλλα έργα, δηλαδή την ανάδειξη – διαμόρφωση υδατορεμάτων και το δίκτυο πεζοδρόμων / ποδηλατοδρόμων – σύνδεση με λίμνη Ορόκλινης και πόλη.

Στην παρούσα φάση, συνεχίζει η ανακοίνωση «το Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λιβαδιών, βρίσκεται στη διαδικασία μελέτης του από το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, το οποίο αφού το μελετήσει διεξοδικά, θα επανέρθει με επιπρόσθετες εισηγήσεις».

Προστίθεται πως «τόσο η μετακίνηση των υγρών καυσίμων, που έχει επιτευχθεί, όσο και η δημοσίευση του Σχεδίου Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων αποτελούν άκρως θετικές εξελίξεις τις οποίες ο Δήμος Λάρνακας χαιρετίζει.  Αποτελεί διαβεβαίωση ότι η διαδικασία αυτή είναι χωρίς επιστροφή, ωστόσο μας ανησυχεί ιδιαίτερα η καθυστέρηση της μετακίνησης των εγκαταστάσεων υγραερίου και της μετακίνησης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ασφάλτου».

Για τις συγκεκριμένες ανησυχίες του Δήμου Λάρνακας «έχουν τροχοδρομηθεί διάφορες ενέργειες με αρχή την συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στις 31 Αυγούστου 2020, κατά την οποία θα συζητηθούν αυτά τα δύο θέματα. Επίσης, εντός Σεπτεμβρίου 2020 ο Δήμος Λάρνακας θα επανέλθει με ενημέρωση και εισηγήσεις για την πορεία επίτευξης του μεγάλου στόχου της πόλης και επαρχίας Λάρνακας που είναι η μετακίνηση όλων των επικίνδυνων εγκαταστάσεων από το παραλιακό μέτωπο της πόλης».Κύριες Ειδήσεις

Translate »