Ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας για τις φορολογίες


Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι η αποπληρωμή των Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Τέλους Κοιμητηρίου για το έτος 2022, έχει παραταθεί μέχρι και την 31 Ιανουαρίου 2023 χωρίς καμία επιβάρυνση.

Από τις 1 Φεβρουαρίου 2023 και μετά θα τηρηθούν οι πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας με την επιβολή 10% επί του οφειλόμενου ποσού.

Η εξόφληση των φορολογιών:

– από την 1 μέχρι και την 31 Ιανουαρίου 2023 γίνεται στo Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη και

– από την 1 μέχρι και την 30 Ιανουαρίου 2023 εκτός από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη γίνεται και μέσω της jcc.

Για φορολογίες που αφορούν το 2021 και προηγούμενα έτη, η εξόφληση τους γίνεται μόνο στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη.Κύριες Ειδήσεις

Translate »