Ανακοίνωση Οικονομικού Τμήματος Δήμου Λάρνακας


Το Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λάρνακας, πληροφορεί το κοινό ότι η αποπληρωμή των Δικαιωμάτων Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικού Φόρου, Δικαιωμάτων Χρήσης / Διατήρησης Επαγγελματικών Υποστατικών, Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Τέλους Κοιμητηρίου για το έτος 2021, παραταθεί μέχρι και την 31 Ιανουαρίου 2022 χωρίς καμία επιβάρυνση.
Από τις 31 Ιανουαρίου 2022 και μετά θα τηρηθούν οι πρόνοιες της ισχύουσας Νομοθεσίας με την επιβολή 10% επί του οφειλόμενου ποσού.
Η εξόφληση των φορολογιών από την 1 Ιανουαρίου 2022 και μετά γίνεται μόνο στo Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη.
Η πιο πάνω παράταση δίνεται για σκοπούς διευκόλυνσης του κοινού εν όψει των δυσμενών συνθηκών που επιφέρει η πανδημία του Covid – 19.


Κύριες Ειδήσεις

Translate »