Αλλάζει το ΦΠΑ στα ακίνητα από την 1η Νοεμβρίου


Πηγή: inbusiness.com.cy

Μέσω μίας αναδρομής στο ΦΠΑ ακινήτων ο Γιώργος Χρυσοχός, διευθυντής του ομίλου της Cyfield εξηγεί πως αλλάζει το ΦΠΑ, και πως μπορεί να επωφεληθεί κάθε ενδιαφερόμενος.

Ζωτικής σημασίας για τον κάθε Κύπριο πολίτη και για πολλούς στόχος ζωής, είναι η απόκτηση της δικής του στέγης. Ένα θέμα που επηρεάζει σημαντικά τις τιμές των κατοικιών (οικιών και διαμερισμάτων) είναι η επιβολή ΦΠΑ.

Τους τελευταίους μήνες έγιναν πολλές συζητήσεις για το θέμα της επιβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας, με τη Βουλή να ψηφίζει, τον περασμένο Ιούνιο σχετική τροποποίηση στη νομοθεσία. Μέχρι την 1η Νοεμβρίου που θα εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία ισχύει η μεταβατική περίοδος και θα εφαρμόζεται η υφιστάμενη νομοθεσία.

Τι προνοεί η νομοθεσία που θα εφαρμόζεται μέχρι τον Νοέμβριο;
Από τις 18 Νοεμβρίου 2016 ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% επιβάλλεται για τα πρώτα 200 τετραγωνικά μέτρα δομήσιμου εμβαδού κατοικιών, όπως καθορίζεται με βάση τον συντελεστή δόμησης.

Με βάση τις νέες διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν από 18 Νοεμβρίου 2016, πρόσωπο που άσκησε το δικαίωμα για απόκτηση κατοικίας με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% δικαιούται να ασκήσει αυτό το δικαίωμα για σκοπούς απόκτησης άλλης κατοικίας κάθε 10 χρόνια. Νοείται ότι όποιος αξιοποιήσει το δικαίωμα απόκτησης πρώτης κατοικίας με μειωμένο ΦΠΑ δεν μπορεί να ενοικιάζει το ακίνητο για 10 χρόνια.

Το νέο πλαίσιο για μειωμένο ΦΠΑ στα ακίνητα.
Να δούμε τώρα το νέο πλαίσιο που θα εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2023 σ’ ό,τι αφορά την εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ στα ακίνητα.

Η νέα νομοθεσία προβλέπει πως 5% ΦΠΑ θα επιβάλλεται στα πρώτα 130 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) κατοικίας/ διαμερίσματος, με αξία μέχρι €350 χιλ. Παράλληλα, προνοείται και κλιμακωτή επιβολή μειωμένου ΦΠΑ. Συγκεκριμένα για κατοικίες και διαμερίσματα με εμβαδόν από 131 τ.μ. μέχρι 190 τ.μ. και με αξία μέχρι €475 χιλ. θα επιβάλλεται 19% ΦΠΑ. Δηλαδή, για τα πρώτα 130 τ.μ. και για αξία €350 χιλ. το ΦΠΑ θα είναι 5%, ενώ τα υπόλοιπα 60τ.μ., μέχρι τα 190 τ.μ., το ΦΠΑ θα αυξάνεται στο 19%.

Για κατοικίες και διαμερίσματα με εμβαδόν πέραν των 190 τ.μ. και με αξία πέραν των €475 χιλ. θα επιβάλλεται 19% ΦΠΑ από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και από το πρώτο σεντ. Επιπρόσθετα, οι μεταβατικές διατάξεις που περιλήφθηκαν στο νομοσχέδιο, προβλέπουν πως το νέο καθεστώς, δηλαδή η επιβολή 5% ΦΠΑ στα 130 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) θα αρχίσει από την 1η Νοεμβρίου.

Η νέα ρύθμιση δεν θα εφαρμόζεται, στις περιπτώσεις που έχει εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια ή έχει υποβληθεί αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του νόμου.

Να αναφέρουμε ότι περιλήφθηκε και ασφαλιστική δικλίδα σύμφωνα με την οποία, μετά την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας, έχει υποβληθεί δεόντως συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση για την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας, στον Έφορο Φορολογίας, εντός τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

Ο όμιλος Cyfield, αυτή τη στιγμή, διαθέτει περίπου 90 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας και στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (2016). Παράλληλα διαθέτει και αρκετές πολυκατοικίες σε Λευκωσία Λάρνακα και Λεμεσό στις οποίες ισχύουν τα ίδια δεδομένα (2016) αναφορικά με το ΦΠΑ.

Λόγω των πιο πάνω γεγονότων και αλλαγών, ενθαρρύνει τα άτομα που στόχος τους είναι η απόκτηση της δικής του στέγης να κινηθούν άμεσα προς αυτή την οδό. Η αγορά κατοικίας είναι ίσως η σημαντικότερη οικονομική επένδυση ζωής. Ο Όμιλος Cyfield της δίνει πραγματική αξία, προσφέροντας υψηλή ποιότητα κατασκευής, συνέπεια στην παράδοση και σίγουρο τίτλο ιδιοκτησίας.

https://www.cyfieldgroup.com/real-estate-development/#cyprus

Τηλ: 80005757Κύριες Ειδήσεις

Translate »