Έτοιμη η πλατφόρμα για το Σχέδιο Εστία


Όλο και πιο κοντά βρίσκεται η εφαρμογή του Σχεδίου Εστία. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», τα επόμενα εικοσιτετράωρα αναμένεται να είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες.

 

 

Την πλατφόρμα ετοιμάζει ιδιωτική εταιρεία και θα τη διαχειρίζεται το υπουργείο Εργασίας, λειτουργοί του οποίου θα αξιολογούν τις αιτήσεις που θα υποβάλλονται, για να διαπιστώσουν εάν οι αιτήτες πληρούν τα χρηματο-οικονομικά και άλλα κριτήρια για να ενταχθούν στο Σχέδιο. Η πλατφόρμα θα εξυπηρετεί τόσο το Υπουργείο Εργασίας όσο και τις τράπεζες, διασφαλίζοντας την επικοινωνία των δύο μερών. Αρμόδια πηγή δήλωσε στον «Φ» πως όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η διαμόρφωση της ειδικής πλατφόρμας, θα ακολουθήσουν οι αναγκαίες δοκιμές έτσι ώστε όταν αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων, να μην υπάρχει κανένα τεχνικό ή άλλο διαδικαστικό ζήτημα.

κτιμάται πως τον Ιούνιο αναμένονται εξελίξεις για το θέμα, καθώς το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, το Σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή πριν το τέλος του πρώτου εξάμηνου του έτους. Φυσικά όλα εξαρτούνται από τη Νομική Υπηρεσία ενώπιον της οποίας βρίσκεται εδώ και τέσσερις μήνες το μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογράψει το κράτος με τις τράπεζες. Πάντως λειτουργοί της Υπηρεσίας επικοινώνησαν με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας κάποιες διευκρινίσεις επί του κειμένου του μνημονίου. Εκπρόσωπος του υπουργείο Οικονομικών ανέφερε πως δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής οποιαδήποτε νομικά προβλήματα στο κείμενο του μνημονίου, προσθέτοντας πως η καθυστέρηση φαίνεται να οφείλεται στον φόρτο εργασίας με το οποίο είναι επιβαρυμένη η Νομική Υπηρεσία.

Την Κυβέρνηση δεν απασχολεί η καθυστέρηση στην εφαρμογή του Σχεδίου, γιατί τις πρώτες πληρωμές θα τις καταβάλει τέλος του χρόνου. Ήδη οι τράπεζες, αλλά και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ήρθαν σε επαφή με πελάτες τους που πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν στο Σχέδιο. Έχουν συλλέξει τα στοιχεία των δανειοληπτών και παράλληλα εξετάζουν τη βιωσιμότητα των δανείων τους με βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου.
Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως, μέσω του επιμερισμού των βαρών, θα δοθεί ευκαιρία στους επιλέξιμους δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, συμβάλλοντας  στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα. Το κράτος θα καλύπτει το 1/3 των συνολικών δόσεων του αναδιαρθρωμένου δανείου, ενισχύοντας έτσι την ικανότητα αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »