AνΑΔ: Ψάχνει γ.δ. με μισθό €91.000 και πολλά ωφελήματα


Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της κενής θέσης Γενικού Διευθυντή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει το καθορισμένο από την ΑνΑΔ όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

 

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διάρκεια της σύμβασης Πενταετής διάρκεια ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για την Αρχή όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Καθήκοντα και υποχρεώσεις

Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στους παρόντες όρους εργασίας, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της Αρχής, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιηθούν.

 

 

Αμοιβή Ετήσιος πάγιος βασικός μισθός ύψους €91.445,59.

Στον πάγιο βασικό μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Στο βασικό μισθό, μαζί με τις αυξήσεις, προστίθεται το εκάστοτε προβλε-πόμενο στον Προϋπολογισμό της Αρχής τιμαριθμικό επίδομα. Πρόσθετα, ο Γενικός Διευθυντής θα δικαιούται 13ο μισθό.

 

 

Δικαιώματα και διάφορα επιδόματα, ωφελήματα και διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης

Καταβολή του εκάστοτε προβλεπόμενου και καθοριζόμενου στον Προϋπολογισμό της Αρχής επιδόματος παραστάσεως. Το εν λόγω επίδομα παραστάσεως υπόκειται σε φορολογία, δυνάμει του άρθρου 14 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2020, Νόμος του 2019 (Ν. 62(ΙΙ)/2019), με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Παραχώρηση υπηρεσιακού οχήματος για μη αποκλειστική χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου [Ν. 3(Ι)/2014, Ν. 85(Ι)/2014 και Ν. 145(Ι)/2014] και των περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμών του 2014 (Κ.Δ.Π. 504/2014) και όπως αυτοί τροποποιούνται.

 

 

Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου.

Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών εξόδων για το κινητό τηλέφωνο, το τηλέφωνο αυτοκινήτου και το τηλέφωνο οικίας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €171 το μήνα, το οποίο θα τυγχάνει μείωσης όπως εφαρμόζεται στη δημόσια υπηρεσία.

 

 

Ωφελήματα κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης ή σε περίπτωση θανάτου

Κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης ή σε περίπτωση θανάτου, παραχωρείται φιλοδώρημα το οποίο θα ισούται με το 1/12 (ένα δωδέκατο) του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών του κατόχου της θέσης, για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στη θέση Γενικού Διευθυντή της Αρχής. Τηρουμένων των προνοιών του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2014 (Ν. 14(Ι)/2014), αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές του Γενικού Διευθυντή ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τρία επί τοις εκατό (3%) επί των μηναίων απολαβών του. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της ίδιας νομοθεσίας, το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στην ακόλουθη διεύθυνση: www.anad.org.cy.  Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 26η Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 και λήγει τη 14η Μαΐου 2021 και ώρα 12:00. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση της κενής θέσης.Κύριες Ειδήσεις

Translate »