Υπό κάλυψη πελάτες θα στέλνει σε ξενοδοχεία για αξιoλογήσεις το υφυπουργείο Τουρισμού


Εντύπωση προκαλεί η απόφαση του υφυπουργείου Τουρισμού να προσλάβει ανάδοχο εταιρεία για μυστικές επισκέψεις σε ξενοδοχεία με σκοπό την αξιολόγησή τους. Υπό κάλυψη πελάτες, θα διαμένουν στο ξενοδοχείο και θα πραγματοποιούν τους απαιτούμενους ελέγχους.
Ήδη σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ο Φιλελεύθερος», το υφυπουργείο προέβη σε προκαταρκτική ανακοίνωση του διαγωνισμού, που προτίθεται να προκηρύξει τον Φεβρουάριο.
Η διαδικασία θα αφορά στην επιλογή του αναδόχου για «παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μέσω της διενέργειας μυστικών επισκέψεων». Η αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε €300.000.
Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέσω της σύμβασης αυτής θα ελέγχονται 87 ξενοδοχειακές μονάδες με 22.770 κλίνες στην επαρχία Αμμοχώστου (οι έξι είναι πέντε αστέρων), 37 ξενοδοχειακές μονάδες με 4.850) στη Λάρνακα κλίνες (ανάμεσά τους ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, 44 ξενοδοχεία με 10.615 κλίνες στη Λεμεσό (τα οκτώ πέντε αστέρων), 30 ξενοδοχεία στη Λευκωσία με συνολικά 2.980 κλίνες (το ένα πέντε αστέρων) και 61 ξενοδοχεία στην επαρχία Πάφου, με συνολικά 5.760 κλίνες (τα 12 πέντε αστέρων).
Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν 
Το έργο, όπως προβλέπεται στα προκαταρκτικά έγγραφα του διαγωνισμού, μπορούν να διεκδικήσουν φορείς που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε έτη τουλάχιστον δύο συμβάσεις, τουλάχιστον αξίας €30.000 η κάθε μία, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης, είτε μέσω μυστικών επισκέψεων είτε μέσω μη μυστικών επιθεωρήσεων με σκοπό την αξιολόγηση επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 50%.
Η «Μυστική επίσκεψη» θα διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα (mystery shoppers), οι οποίοι λειτουργούν και συμπεριφέρονται ως πελάτες της επιχείρησης και δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους.
Αν μια ξενοδοχειακή μονάδα ή άλλη τουριστική επιχείρηση αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητική» σε ποσοστό πέραν του 15% των κριτηρίων, τότε η επιχείρηση υπόκειται σε απώλεια των αντίστοιχων βαθμών κατάταξης.
Η αξιολόγηση θα γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια και πρωτόκολλο που θα συμφωνηθεί με το υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο θα είναι διαφανές και αμερόληπτο, σύμφωνα με τα έγγραφα του υφυπουργείου.


Κύριες Ειδήσεις

Translate »