Τι ισχύει για τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας για τον Απρίλιο


Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση για τα Ειδικά Σχέδια που ισχύουν τον μήνα Απρίλιο.

 

Δημοσιεύτηκαν χθες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19, για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30ή Απριλίου 2021.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, οι Αποφάσεις αφορούν στα ακόλουθα Ειδικά Σχέδια: Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Απόφαση Αρ. 107, Κ.Δ.Π. 166/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14), Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό (Απόφαση Αρ. 108, Κ.Δ.Π. 167/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.10 ή ΕΕΑ.11), Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 109, Κ.Δ.Π. 168/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.3), Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 110, Κ.Δ.Π. 169/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.4), Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Απόφαση Αρ. 111, Κ.Δ.Π. 170/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.8), Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Απόφαση Αρ. 112, Κ.Δ.Π. 171/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.5) και Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Υγείας (Απόφαση Αρ. 113, Κ.Δ.Π. 172/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.15).

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια Απριλίου 2021 θα αναρτηθούν στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy(link is external) τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 είναι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 10 Μαΐου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση που τους αφορά εγκαίρως δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά από την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία και δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.

Για να είναι εφικτή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων θα πρέπει να υποβληθεί και η κατάλληλη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού που αναφέρεται στην κάθε αίτηση, νοουμένου ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί.

Επιπλέον, οι Όμιλοι Εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του Ομίλου που ασχολούνται με την ίδια οικονομική δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του Ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζεται κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30ή Απριλίου 2021, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy(link is external) με σκοπό την παραχώρηση έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το έντυπο θα πρέπει να αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση omiloi@mlsi.gov.cy(link sends e-mail).

Επισημαίνεται, στην ανακοίνωση, ότι σε περίπτωση που Όμιλοι Εταιρειών έχουν ήδη εξασφαλίσει την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υποβολή μιας, ενιαίας αίτησης δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα.Κύριες Ειδήσεις

Translate »