Τιμητική διάκριση της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού από το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης


Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου, από το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, απονεμήθηκε στη Τσιμεντοποιία Βασιλικού τιμητική διάκριση για τη συνεισφορά της στην προστασία του περιβάλλοντος, με την αξιοποίηση προβληματικών ρευμάτων αποβλήτων ως εναλλακτικά καύσιμα, συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Σεμέλη, στη Λευκωσία, όπου βραβεύθηκαν συνολικά έντεκα εταιρείες.

Ένας από τους κύριους στόχους της Εταιρείας είναι η προστασία του περιβάλλοντος με ουσιαστική προσέγγιση και επιδόσεις, συστηματικά και υπεύθυνα, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες βελτίωσης που προσφέρονται καθημερινά. Απώτερος σκοπός η δημιουργία βιώσιμου περιβάλλοντος και ένα καλύτερο αύριο.

Aναλυτικά, η νέα γραμμή παραγωγής υιοθετεί τις βέλτιστες τεχνικές του κλάδου της τσιμεντοβιομηχανίας για προστασία του περιβάλλοντος, όπως η χρήση σακκόφιλτρων για αποκονίωση απαερίων, ο εξοπλισμός και τρόπος λειτουργίας για μειωμένες εκπομπές αέριων ρύπων (π.χ. NOx), ο εξοπλισμός για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνει κάθετους μύλους άλεσης και ο εξοπλισμός για μείωση της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας, με συνεκμετάλλευση θερμών απαερίων.

Επίσης, η νέα γραμμή, αξιοποιεί εναλλακτικά καύσιμα, υποκαθιστώντας πέραν του 40% της αναγκαίας θερμικής ενέργειας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού μένει σταθερή στο πλαίσιο των πολιτικών της, οι οποίες αφορούν την εξέλιξη με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, την ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και τον εκσυγχρονισμό για διασφάλιση της ποιότητας, τον σεβασμό στις τοπικές κοινότητες μέσα από κοινωνικές πρωτοβουλίες με προγραμματισμό και εκπαίδευση με έμφαση στην ασφάλεια.Κύριες Ειδήσεις

Translate »