Στα σκαριά μαρίνα 150 σκαφών κοντά στο ξενοδοχείο Aldiana


Πηγή: philenews.com

 

Το πράσινο φως από την Περιβαλλοντική Αρχή παίρνει η δημιουργία μαρίνας στην παραλία του «Λατούρου» στην Αλαμινό της επαρχίας Λάρνακας. Πρόκειται για λιμενίσκο που θα μπορεί να φιλοξενεί 150 σκάφη καθώς χώρους αναψυχής.

Το έργο τη μελέτη του οποίου κατέθεσε η εταιρεία Muskita Holdings,  αφορά την συντήρηση, αναβάθμιση και λειτουργία του υφιστάμενου καταφυγίου σκαφών αναψυχής στην περιοχή Λατούρου, της κοινότητας Αλαμινού.

Συγκεκριμένα ο χώρος ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής είναι υφιστάμενο έργο και χωροθετείται στην Αλαμινό παρά το ξενοδοχείο Aldiana. Συγκεκριμένα, στις 15/7/1998 χορηγήθηκε άδεια από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας για την κατασκευή τεσσάρων παράλληλων κυματοθραυστών και του λιμενίσκου για να εξυπηρετεί 150 σκάφη. Στις 24/4/2000 χορηγήθηκε άδεια από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας για την κατασκευή αποβάθρας και λιμενοβραχίονα (μαζί με τον 5ο κυματοθραύστη) μέσα στη θάλασσα. Για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών, υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία αξιολογήθηκε σε δύο συνεδρίες από την τότε Τεχνική Επιτροπή Αξιολόγησης Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, στις 23/6/1999 και 27/10/1999, και εκδόθηκε θετική Γνωμάτευση.

Το 1999 ολοκληρώθηκε η κατασκευή των τεσσάρων κυματοθραυστών, ενώ το 2002 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 5ου κυματοθραύστη με το λιμενοβραχίονα πλην της κατασκευής της προβλεπόμενης γεφυρωτής προσπέλασης, που κατασκευάστηκε ως συμπαγές έργο με πρανή (ανάχωμα).

Στις 15/11/2018 χορηγήθηκε Άδεια Διαχείρισης Χώρου Ελλιμενισμού Σκαφών, με βάση τους περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμοι του 2007 έως 2013, στα πλαίσια της οποίας υποβλήθηκε η πολεοδομική αίτηση. Στα πλαίσια της εν λόγω άδειας θα γίνει συντήρηση του χώρου ελλιμενισμού σκαφών και θα προστεθούν χρήσεις ως ακολούθως:

1. Συντήρηση του υφιστάμενου χώρου ελλιμενισμού ως εξής:

 • διόρθωση σημαντικών φθορών λόγω μη λειτουργίας του χώρου,
 • εκβάθυνση χώρου ελλιμενισμού, καθαρισμός άμμου 40.000κ.μ. και 2.000κ.μ. φυκιών και
 • εμπλουτισμός παραλιών εντός του κόλπου της περιοχής, μπροστά από το ξενοδοχείο Aldiana, παρά τον 4ο κυματοθραύστη.

2. Αναβάθμιση του χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής που περιλαμβάνει:

 • στάθμευση 85 σκαφών αναψυχής με παροχή νερού, ηλεκτρισμού και πυρόσβεσης τα οποία θα προέρχονται από το υφιστάμενο δίκτυο,
 •  σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων σκαφών με προσέλευση βυτιοφόρου (δεν θα υπάρχει μόνιμη ποσότητα καυσίμου) και ελεγχόμενη διάθεση καυσίμου στο εκάστοτε σκάφος,
 • χώρος συλλογής στερεών αποβλήτων εστιατορίου με κάδους για κάθε ρεύμα αποβλήτων παρά το εστιατόριο,
 • χώρος συλλογής στερεών αποβλήτων χρηστών σκαφών πίσω από το γραφείο του φύλακα,
 • χώρος συλλογής υγρών αποβλήτων εστιατορίου (δεξαμενή) παρά το εστιατόριο, ο οποίος θα συνδεθεί μέσω αγωγού με τον υφιστάμενο βιολογικό σταθμό του ξενοδοχείου Aldiana που βρίσκεται στα δυτικά του τεμαχίου,
 • xώρος συλλογής υγρών αποβλήτων (λύματα) σκαφών σε ένα σύστημα άντλησης των λυμάτων των σκαφών στην προβλήτα (υπήνεμος) και μέσω σωλήνων θα προωθούνται στο εστιατόριο όπου μέσω αγωγού θα καταλήγουν στον βιολογικό σταθμό του ξενοδοχείου,
 • χώρος συλλογής μηχανέλαιων και σεντινόνερων πίσω από τα γραφείο του φύλακα όπου θα μπορούν οι χρήστες να αδειάσουν το απόβλητο αυτό, το οποίο με τη σειρά του θα παραδοθεί σε αδειοδοτημένο διαχειριστή,
 • ελεγχόμενη δεξαμενή χωρητικότητας 1κ.μ. πίσω από τα γραφείο του φύλακα για συλλογή υγρών αποβλήτων από πετρελαιοειδή κατάλοιπα και σεντινόνερα σκαφών, τα οποία θα παραδίδονται σε αδειοδοτημένο διαχειριστή,
 • αγωγοί μεταφοράς λυμάτων εστιατορίου και σκαφών που θα αρχίζει από το εστιατόριο και θα καταλήγει σε σύνδεση με το βιολογικό σταθμό του ξενοδοχείου Aldiana, με πορεία κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου,
 • καφεστιατόριο, κτίριο διοίκησης, χώροι υγιεινής (450τ.μ.),
 • γραφείο φύλακα ελέγχου εντός λιμένα (15τ.μ.) και χώρους παραλαβής υγρών και στερεών
 • αποβλήτων, όπως και θέσεων παροχής νερού και ηλεκτρισμού σε κάθε σκάφος,
 • χώρος στάθμευσης 50 οχημάτων (1.400τ.μ.) εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας,
 • ασφαλτόστρωση υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης μήκους 400μ. και πλάτους 10μ.,
 • γεφυρωτή προσπέλαση προς το χώρο ελλιμενισμού, προς αντικατάσταση υφιστάμενης, ώστε να διευκολύνεται η κίνηση νερού και ιζημάτων

Το έργο έχει σχεδιαστεί σε τμήμα των τεμαχίων 21 και 22 του Φύλλου/Σχεδίου 56/10, και με τοπωνύμιο «Λατούρου» (παραλία Λατούρου). Τα τεμάχια εμπίπτουν στη χωροταξική περιοχή  της Δήλωσης Πολιτικής της επαρχίας Λάρνακας και συγκεκριμένα στην πολεοδομική ζώνη Τ3β Τουριστική Ζώνη, με συντελεστή δόμησης 30% και ποσοστό κάλυψης 20%. Οι πλησιέστερεςκατοικίες βρίσκονται σε απόσταση 700μ. από το έργο. Δυτικά της περιοχής του έργου και εντός του υπό αναφορά τεμαχίου βρίσκεται η εκβολή του Ξεροπόταμου σε απόσταση 100-130μ., καθώς και τα όρια της περιοχής «Ποταμός Πεντάσχοινος» (CY6000008) του δικτύου Natura 2000 σε απόσταση 4.3χλμ. Αντίστοιχα, στα βορειοανατολικά του έργου βρίσκεται ο ποταμός Πούζης, σε απόσταση 3.4χλμ., ο οποίος αποτελεί μέρος του υδροφορέα CY-4 Σοφτάδες-Ζύγι.

3833126093431949 αλαμινοσ

Το έργο θα συνδεθεί με τον υποσταθμό της ΑΗΚ του ξενοδοχείου Aldiana για τις ανάγκες της φάσης κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Ο εκτιμώμενος αριθμός ατόμων που αναμένεται να εργάζονται στο έργο κατά τη φάση κατασκευής εκτιμάται στα 25 άτομα και ο μέγιστος αριθμός πελατών του εστιατορίου στα 130 άτομα και 22 άτομα προσωπικό.

Ο χώρος ελλιμενισμού αδειοδοτήθηκε για να εξυπηρετεί μέχρι και 150 σκάφη αναψυχής, αλλά υπολογίζεται να εξυπηρετεί 85 σκάφη. Κάθε χώρος στάθμευσης σκάφους θα διαθέτει παροχή νερού και ηλεκτρισμού τα οποία θα προέρχονται από το υφιστάμενο δίκτυο. Οι υποδομές στις θέσεις ελλιμενισμού υπάρχουν αλλά θα πρέπει σίγουρα να αξιολογηθεί η κατάστασή τους και να γίνουν οι απαιτούμενες αναβαθμίσεις. Ως μέσος όρος επιβατών εντός κάθε σκάφους θεωρούνται τα 5 άτομα.Κύριες Ειδήσεις

Translate »