Πόσο κοστίζει ένα διαμέρισμα ή μια κατοικία στην πόλη μας


Οι τιμές των ακινήτων διαφέρουν από επαρχία σε επαρχία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου (ΣΕΕΑΚ), οι τιμές των διαμερισμάτων στη Λάρνακα κυμαίνεται  από €80.000 μέχρι €200.000

 
Αναφορικά με την τιμή μιας ανεξάρτητης κατοικίας, αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι και €300,000 καθώς οι τιμές ξεκινούν από €200,000, ενώ αυτές των ημιανεξάρτητων φθάνει τις €225.000.

 

Στην ανάκαμψη συνέτειναν και τα διάφορα κίνητρα που έδωσε η Κυβέρνηση. Ο ΣΕΕΑΚ επικροτεί τις εισηγήσεις που έχουν γίνει από τη Δημοκρατία για κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών, των φόρων ακινήτου ιδιοκτησίας και δημοτικών τελών καθώς και της απαλλαγής του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών επί των πωλήσεων για κάποια χρονική περίοδο.

 

Θεωρεί, όμως, ότι πρέπει να εκπονηθεί μελέτη ευρύτερων χρηματικών αντισταθμιστικών μέτρων ώστε να κατοχυρωθεί η σταθερότητα της κτηματαγοράς.

 

Διαβάστε τι ισχύει στις υπόλοιπες πόλεις στο philenews.com Κύριες Ειδήσεις

Translate »