Προσοχή: Επικίνδυνο ηλεκτρικό σκούτερ στην αγορά (ΦΩΤΟ)


Επικίνδυνο προϊόν, το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πιο κάτω προϊόν είναι επικίνδυνο.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 

1. Ηλεκτρικό σκούτερ κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 50, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01752/20

skouter

Το σκούτερ είναι εφοδιασμένο με ακατάλληλη πλατφόρμα σύνδεσης με την χειρολαβή και τον εμπρόσθιο τροχό. Μπορεί να εμφανιστούν ρωγμές στο τιμόνι, με αποτέλεσμα τη θραύση του. Ο χρήστης μπορεί να πέσει από το σκούτερ και να τραυματιστεί. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα.

Περισσότερες πληροφορίες για τo προϊόν είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και γενικά το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τo πιο πάνω προϊόν στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663 ή 22405603.Κύριες Ειδήσεις

Translate »