Πράσινο Κομισιόν σε κυπριακό πρόγραμμα €560.000 για παραγωγούς και αγρότες


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους περίπου 560.000 ευρώ για τη στήριξη ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών που δραστηριοποιούνται στη διανομή αγροτικών προϊόντων στην Κύπρο και έχουν πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων που υπέστησαν μειώσεις στις πωλήσεις τους και παρουσίασαν αύξηση στα λειτουργικά έξοδά τους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, i) η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο· και ii) η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση μιας σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλες δράσεις που ανέλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.60263 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.Κύριες Ειδήσεις

Translate »