Πολεοδομική άδεια για σπίτια σε 10 – 20 μέρες (βίντεο)


Πηγή: inbusiness.com.cy

Πολεοδομική άδεια για σπίτια σε 10 - 20 μέρες (βίντεο)

spitimesa

 

Σε διαφημιστικό σποτ, τονίζεται ότι με ηλεκτρονική υποβολή αίτησης η έκδοση θα γίνεται σε δέκα μέρα, ενώ σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται έντυπα, θα εκδίδεται εντός 20 ημερών.

Η νέα διαδικασία αδειοδότησης της ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο μονάδες κατοικίας, δηλαδή μονοκατοικία ή διπλοκατοικία, σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2020.

Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής εκσυγχρονισμού του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης την οποία εκπόνησε το Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσίευσε ως πρόθεση πολιτικής τον Δεκέμβριο του 2019.

Η νέα πολιτική και ειδικότερα αυτή που αφορά αδειοδότηση για μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο περιέχει σειρά ριζοσπαστικών για τα κυπριακά δεδομένα στοιχεία, τα οποία όμως ως ιδέες ή προσεγγίσεις, έχουν τεθεί και συζητούνται εδώ και χρόνια.

Η προσπάθεια αυτή είναι ένα πρώτο και σημαντικό βήμα, από μια σειρά βημάτων που θα πρέπει να γίνουν για τη συνολική μεταρρύθμιση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης. Σημαντικό αμέσως επόμενο βήμα είναι η μετάβαση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και η απλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, όπως κάθε νέα αρχή, αναμένεται να υπάρξουν δυσκολίες και προκλήσεις κυρίως κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής της νέας πολιτικής. Στόχος είναι η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής και η λήψη διορθωτικών μέτρων εκεί όπου απαιτούνται.

Οι Μελετητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) δύνανται να υποβάλουν διαδικτυακά στις Επαρχιακές Διοικήσεις, αιτήσεις για άδεια οικοδομής (ή άδεια οικοδομής και άδεια διαίρεσης) για οικιστικές αναπτύξεις μέχρι δύο μονάδες:

  • Ε1 – Αίτηση για Άδεια Οικοδομής
  • Ε2 – Αίτηση για Άδεια Διαίρεσης Οικοδομής

Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχει τη δυνατότητα στους Μελετητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα/ σχέδια/ μελέτες, τα οποία καθορίζονται με βάση το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών Κ.Δ.Π. 388/2020.

Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι, σε πρώτο στάδιο, η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων για έκδοση άδειας, περιλαμβανομένου του χρονικού περιθωρίου για την ολοκλήρωση της εξέτασης, των οικιστικών αναπτύξεων μέχρι δύο οικιστικές μονάδες.

Επισημαίνεται ότι από την 1 Ιανουαρίου 2022 η αίτηση για άδεια οικοδομής (ή άδεια οικοδομής και άδεια διαίρεσης) θα υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Σημειώνεται ότι για υποβολή αίτηση μέσω της «Ηλεκτρονικής Υποβολής», απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή δίοδο Ασφάλειας «Αριάδνη».Κύριες Ειδήσεις

Translate »