Πληρωμές φόρων και εισφορών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά


Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού  στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, από 1η Σεπτεμβρίου 2020 τερματίστηκε η είσπραξη Φόρων και Εισφορών στα Ταμεία του Τμήματος στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία.
Πληρωμές Φόρων και Εισφορών γίνονται μόνο ηλεκτρονικά:

  • μέσω της Φορολογικής Πύλης του Τμήματος Φορολογίας στο https://taxportal.mof.gov.cy/ τόσο των εμπρόθεσμων όσο και των εκπρόθεσμων οφειλών (συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων),
  • μέσω της ιστοσελίδας της JCCSmart στο www.jccsmart.com  για εμπρόθεσμες οφειλές.

Επισημαίνεται ότι πληρωμές στα Ταμεία του Τμήματος Φορολογίας θα γίνονται αποδεκτές κατ’ εξαίρεση και μόνο στις περιπτώσεις όπου είναι αδύνατη η ηλεκτρονική πληρωμή. Π.χ.:

  • Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (επί μέρους πληρωμή)
  • Μη Μηχανογραφημένα είδη φόρων

Διευκρινίζεται ότι, ο «Αρ. Αναφοράς Πληρωμής» ο οποίος λαμβάνεται από τη Φορολογική Πύλη χρησιμοποιείται μόνο για τις πληρωμές μέσω της διαδικτυακής σας τράπεζας. Η χρήση του «Αρ. Αναφοράς Πληρωμής» για πληρωμές που γίνονται μέσω JCCSmart δεν αναγνωρίζεται -στο παρόν στάδιο- και θα απορριφθεί.Κύριες Ειδήσεις

Translate »