Παρουσίαση Δόκτορα Νίκου Αντωνιάδη στο AUCY


Το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το ΚΥΚΕΜ και το Δήμο Λάρνακας φιλοξένησαν και συνδιοργάνωσαν την παρουσίαση του Δόκτορα Νίκου Αντωνιάδη΄ επίκουρου καθηγητή Επικοινωνίας, Στρατηγικής και Πολιτικού Μάρκετινγκ στο St. John’s University της Νέας Υόρκης με θέμα «Ψηφοφόροι Χωρίς Στέγη: Τα εκλογικά αποτελέσματα της 30ης Μαΐου από άλλη σκοπιά».

 

Αρχικά καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους ο πρύτανης του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου Κύπρου Dr. Marc -Antoine Zabbal, ο οποίος δήλωσε ότι το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου θα ονομαστεί «Αμμόχωστος» προς τιμήν της δεινοπαθούσας πόλης του Ευαγόρα

 

Χαιρετισμοί ακολούθησαν από το κ. Τώνη Τουμαζή, Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΚΕΜ όπου ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο για τη άψογη συνεργασία.

 

Στη συνέχεια, σύντομο χαιρετισμό μας απεύθυνε ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Μάριος Κατσιολούδης.

 

Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Λάρνακας, κ. Ανδρέα Βύρα, που τόνισε την αξία και τιμή που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στην πόλη της Λάρνακας. Εξέφρασε τις θερμές ευχές του για ένα επιτυχημένο ξεκίνημα για την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Λάρνακας «σε μια εποχή που πολλές έννοιες, ή έχουν χάσει τη σημασία τους, ή είναι εντελώς παρεξηγημένες και σε μια εποχή που πολλές από τις αξίες τείνουν να φθαρούν, θεωρώ ότι η σωστή ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων μας μεταφέρει την πραγματική απαίτηση του λαού και μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να οριοθετήσουμε μια ορθή συμπεριφορά απέναντι το λαμβάνοντας τις ανάλογες και απαιτούμενες παραμέτρους».

 

Επίσημη προσκεκλημένη της παρουσίασης ήταν η κ. Αννίτα Δημητρίου; Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων όπου ανέφερε ότι συντεταγμένα και συλλογικά, η πολιτεία οφείλει να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του κράτους και των θεσμών, ώστε να ανασχεθεί η αδιαφορία των πολιτών ως προς τα κοινά, οφείλει να εγκύψει στα καίρια προβλήματα της κοινωνίας και να αναζητήσει πρόσφορες λύσεις, τείνοντας ευήκοον ους στις ανησυχίες, αλλά και σε καινοτόμες προτάσεις που βλέπουν το φως. Οι ευθύνες για τη σημερινή αποστασιοποίηση των πολιτών από τη πολιτική σκέψη και δράση πρέπει να αναζητηθούν πρωτίστως σε μας τους ίδιους, τους πολιτικούς, τους άρχοντες και τους διοικούντες και πρέπει να αναληφθούν.»

 

Σύμφωνα με την κ. Ανίτα Δημητρίου «η δημοκρατία και η συμμετοχικότητα, μετά και τα τραγικά γεγονότα της επίθεσης σε δημοσιογραφικό οίκο και συνεπακόλουθα στην ελευθεροτυπία και δημοκρατία, δε μπορούν να σημαίνουν αποδοχή και δε μπορούν να καταλήγουν στη βία. Τέτοια γεγονότα είναι απαράδεκτα και καταδικαστέα και δε έχουν ποτέ θέση σ ’ένα ευνοούμενο κράτους δικαίου» είπε και πρόσθεσε πως «η αυθάδεια δε μπορεί να θεωρείται δικαίωμα, ούτε η παρανομία ελευθερία-πόσο μάλλον η βία-όπως επίσης η αναίδεια λόγου και αναρχία δε συνιστούν ισότητα και ευδαιμονία.»

 

Ακολούθως ο Δρ. Αντωνιάδης, παρουσίασε τις τάσεις και αναλύσεις από διεθνείς μελέτες, οι οποίες είχαν ως κύριο άξονα τους παράγοντες που θα μπορούσαν να κατευθύνουν τους πολίτες και ειδικά τη νέα γενιά προς την κάλπη. Ξεκινώντας από την εφηβική ηλικία των 15-18 ετών, εστιάζει στην ποιότητα των μαθημάτων και τις μεθόδους διδασκαλίας των καθηγητών, παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά προς την κάλπη και εξηγεί ότι η καταπίεση στο σχολείο επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην ευτυχία τους και τα οδηγεί σε λάθος μονοπάτια, με αποτέλεσμα να τα απομακρύνει από την κάλπη».

 

Στο τέλος της παρουσίασης, ο Δρ. Αντωνιάδης έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα, που αφορούν τρόπους, που θα μπορούσε να υπάρξει ορθότερη και πιο αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ Κυβέρνησης/Κομμάτων/Πολιτικών με τους Κύπριου πολίτες, σε θέματα που αφορούν το Κυπριακό, την οικονομία, την παιδεία, τη διαφθορά αλλά και κάθε δημόσιου προβλήματος, που αφορά τους Κύπριους. Ακολούθησε συζήτηση.

 

Photos: Από αριστερά προς δεξιά

ΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δρ. ΜΑΡΚ ΖΑΜΠΑΛ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ

 

Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΡΦΙΤΗΣ, Δρ. ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΛΟΥΔΗΣ, Δρ. ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

 

 

 

——ENG——

 

 

21.7.2021 – AUCY EVENT – A presentation by Dr. Nikos Antoniadis

 

The American University of Cyprus in collaboration with KYKEM and the Municipality of Larnaca organized the presentation of Dr. Nikos Antoniadis; Assistant Professor of Communication, Strategy and Political Marketing at St. John’s University in New York on “Homeless Voters: The May 30 Election Results from Another Perspective.”

 

The presentation started with a warm welcome by the Rector of the American University of Cyprus Dr. Marc -Antoine Zabbal, who surprisingly announced that the University amphitheater will be named “Famagusta” in honor of all Cypriot citizens.

 

Greetings followed from Mr. Toni Toumazis, the President of the Central Board of KYKEM where he thanked the University for the excellent cooperation and that further great events will follow soon as well.

 

Afterwards, the Dean of the School of Business Administration and Economics of the American University of Cyprus, Dr. Marios Katsioloudis shared a short greeting.

 

Subsequently, a greeting from the Mayor of Larnaca, Mr. Andreas Vyras, who stressed the value and honor that the American University of Cyprus offers in the city of Larnaca. He expressed his warm wishes for a successful and prosperous start to the University. According to the Mayor of Larnaca “at a time when many concepts have either lost their meaning or are completely misunderstood and at a time when many of the values tend to deteriorate, I strongly believe that the correct analysis of our election results conveys the real requisites of the citizens. Thus, we are given the opportunity to delimit a correct attitude towards it by taking the appropriate and required parameters “.

 

Ms. Annita Dimitriou, the official guest of the presentation? President of the House of Representatives where she expressed that in a coordinated and collective way, Cyprus must proceed to the modernization of the state and institutions, to curb the indifference of the citizens towards the public, and it must bow to the key problems of society and seek for appropriate solutions. In fact, a State that is ready to listen the concerns of citizens, but also keen to develop innovative proposals that will bring the light to our country. “Reasonings for the gap that exists among our citizens from political thoughts and actions must be sought primarily from ourselves, politicians, rulers and administrators, and they must be borne.”

 

According to Ms. Anita Dimitriou, “democracy and participation, after the tragic events of the attack on a press house and concerning freedom of the press and democracy, cannot lead to acceptance and cannot end in violence. She expressed that “Such incidents are unacceptable and reprehensible and can never be tolerated in a State governed by the rule of law and where equality and prosperity exist”.

 

Then, Dr. Antoniadis, presented the trends and analysis from international studies, which they were mainly concerned with the factors that could direct the citizens and especially the new generation to the ballot box. Starting at the age of 15-18, it focuses on the quality of the lessons and the teaching methods of the teachers, regarding the factors that can encourage children to the ballot box. He further explains that bullying at school has negative effects on their happiness and leads to wrong paths, because of which he removes them from the ballot box.

 

At the end of the presentation, Dr. Antoniadis gave specific examples of ways in which there could be a more appropriate and effective communication between the Government / Parties / Politics and the Cypriot citizens, on issues concerning the Cyprus issue, the economy, education, corruption, and any public problem which concerns the Cypriot citizens.

 

 

Photos: From left to right

 

  1. ANNITA DEMETRIOU, Dr. MARC ZABBAL, ANDREAS VYRAS
  2. ANDREAS MORPHITES, Dr. MARIOS KATSIOLOUDES, Dr. NICOS ANTONIADES

 

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »