Οι υπεραγορές METRO συμμετέχουν στην πλατφόρμα Ablebook


Με στόχο την υποστήριξη των ΑμεΑ και άλλων ευάλωτων ομάδων, τα #METROsupermarkets συμμετέχουν στην πλατφόρμα @ablebook, η οποία παρέχει ενημέρωση και υπηρεσίες που αφορούν την προσβασιμότητα. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τους χώρους στάθμευσης και παροχές υποβοήθησης κινητικότητας που βρίσκονται στις υπεραγορές μας, καθώς και σε άλλα σημεία, σε όλη την Κύπρο.
In our efforts to support people with disabilities and other vulnerable groups, we have proudly become a member of the @ablebook platform, where one can find useful information regarding island-wide accessibility options and services, including all parking spaces and mobility aids offered at out supermarkets.


Κύριες Ειδήσεις

Translate »