Breaking News

Οι πέντε πρώτες κτηριακές εγκαταστάσεις που αποκτά το λιμάνι-μαρίνα της Λάρνακας


Πλώρη για την απόκτηση των πρώτων πέντε κτηριακών της εγκαταστάσεων βάζει η ενιαία ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας, του έργου που έρχεται για να αναβαθμίσει ποικιλοτρόπως την πόλη.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενέκρινε αναπτύξεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της πρώτης φάσης ανάπλασης του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας, και αφορούν την ανέγερση πέντε κτηριακών εγκαταστάσεων.

Με βάση την περιβαλλοντική γνωμάτευση, στην πρώτη φάση του μεγαλεπήβολου έργου περιλαμβάνονται κτήρια, οι κατασκευαστικές εργασίες των οποίων αναμένεται να διαρκέσουν από 8-27 μήνες.

Τα τεμάχια ανάπτυξης του έργου εντοπίζονται στο βορειοδυτικό τμήμα του λιμανιού της Λάρνακας.

  • Κτήριο Λιμεναρχείου (Κτήριο 260)

Στο εν λόγω κτήριο θα στεγάζονται υπηρεσίες όπως η Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Τελωνείο, το Τμήμα Γεωργίας, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας-Διάσωσης, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα του Υπουργείου Εργασίας, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, Εκχωρητής (Grantor), καθώς και η εταιρεία Kition Ocean Holdings.

Το συνολικό εμβαδόν κάλυψης και δόμησης του κτηρίου ανέρχεται στα 1.478 τ.μ. και 4.687τ.μ. αντίστοιχα.

Το κτήριο θα αποτελείται από τέσσερις ορόφους και το ύψος του θα ανέρχεται περίπου στα 16,6 μέτρα. Επιπρόσθετα, θα κατασκευαστούν συνολικά 84 θέσεις στάθμευσης και στην οροφή του θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια έκτασης 540 τ.μ.

Η πρόσβαση στο εν λόγω κτήριο θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό και το εξωτερικό της περίφραξης του Λιμένα.

  • Γραφεία Αστυνομίας (Κτήριο 262)

Το συγκεκριμένο κτήριο θα περιλαμβάνει τρεις ορόφους και θα έχει συνολικό εμβαδόν κάλυψης και δόμησης ίσο με 420 τ.μ. και 1.260 τ.μ. αντίστοιχα. Για τις ανάγκες χρήσεις του συγκεκριμένου κτηρίου θα κατασκευαστούν συνολικά 30 θέσεις στάθμευσης.

Το συνολικό ύψος του κτηρίου εκτιμάται στα 16,6 μέτρα και στην οροφή του θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία θα καταλαμβάνουν έκταση 140 τ.μ.

  • Κτήριο εισόδου Λιμανιού (Κτήριο 263)

Το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου θα ανέρχεται στα 40 τ.μ. και το ύψος του στα 4 μέτρα. Το εν λόγω κτήριο θα διαθέτει δύο γραφεία και έναν αποθηκευτικό χώρο, ενώ η οροφή του θα καλύπτεται με 5 φωτοβολταϊκά πλαίσια. Εξωτερικά του κτηρίου, σε εσοχή, θα τοποθετηθούν μια δεξαμενή νερού και οι μονάδες κλιματισμού.

  • Εργαστήριο (Κτήριο 269)

Το εν λόγω κτήριο θα στεγάσει το εργαστήριο του λιμανιού. Οι εργασίες, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα εντός του εργαστηρίου, αφορούν επισκευές των εξαρτημάτων και μηχανημάτων του σχηματικού στόλου του λιμανιού, των γερανών, καθώς και των πλοίων.

Τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά θα αποθηκεύονται σε καθορισμένο χώρο μέσα σε μπιτόνια και θα οδηγούνται για διαχείριση σε αδειοδοτημένους φορείς κάθε 4-5 μήνες. Εντός της περιοχής συντήρησης οχημάτων και σκαφών, θα οριοθετηθεί ζώνη, στην οποία θα τοποθετηθούν σχάρες συλλογής για συλλογή τυχόν διαρροών και διάθεσή τους προς περαιτέρω διαχείριση σε αδειοδοτημένες φορείς.

Παράλληλα, εντός του χώρου θα αποθηκεύονται κομπρεσέρ αέρος, ηλεκτρογεννήτρια, κρουστικά εργαλεία, ανυψωτικά μηχανήματα, τριβεία, μηχανήματα περισυλλογής λαδιών, μπογιές, καθώς και υλικά επισκευής και συντήρησης πλοίων. Το εμβαδόν και το ύψος του κτηρίου εκτιμώνται σε 1.015 τ.μ. και 13 μέτρα αντίστοιχα.

  • Κτήριο Γεωργίας (Κτήριο 273)

Το κτήριο αφορά παράρτημα του Τμήματος Γεωργίας και έχει ως κύρια δραστηριότητα τη λήψη δειγμάτων φορτίων και την αποστολή τους στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Το εν λόγω κτήριο θα αποτελείται από ένα κεντρικό κτήριο και ένα εφαπτόμενο υπόστεγο με εμβαδά 72 τ.μ. και 220 τ.μ., αντίστοιχα.

Το ύψος του κτηρίου θα ανέρχεται στα 4 μέτρα, ενώ του υπόστεγου στο οποίο θα σταθμεύουν τα φορτηγά για δειγματοληψία στα 8,6 μέτρα. Η δίρριχτη οροφή θα συνίσταται από τραπεζοειδείς λαμαρίνες και θα τοποθετηθούν κανάλια υδρορροών για συλλογή των όμβριων υδάτων.

Οι όψεις των κτηρίων πέραν του εργαστηρίου που θα αποτελείται από τσιμεντομπλοκ, θα είναι κατασκευασμένες από αναρτημένα σύνθετα πάνελ αλουμινίου σε συνδυασμό με πάνελ σκυροδέματος στα πλείστα.

Τα υπό μελέτη τεμάχια δεν παρουσιάζουν υψομετρικές διαφορές και ως εκ τούτου δεν αναμένεται να απαιτηθούν χωματουργικές εργασίες για την εξομάλυνση του ανάγλυφου.

Οι χωματουργικές εργασίες θα επικεντρωθούν στη θεμελίωση των κτηρίων και στις κατασκευές του δικτύου συλλογής όμβριων υδάτων και άλλων δικτύων (αποχετευτικό, παροχή ηλεκτρισμού, υδροδότηση, οδικός φωτισμός, ανακυκλωμένο νερό και τηλεπικοινωνίες).Κύριες Ειδήσεις

Translate »