Οικιστικά δάνεια από μη πιστωτικά ιδρύματα


Το θέμα της αδειοδότησης και εποπτείας μη πιστωτικών ιδρυμάτων που παραχωρούν δάνεια για κατοικία επαναφέρει στη Βουλή του Υπουργείο Οικονομικών. Στη Βουλή κατατέθηκε σχετικό τροποιητικό νομοσχέδιο, η συζήτηση του οποίου ξεκίνησε τη Δευτέρα 28 Αυγούστου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο κατά την ψήφιση από τη Βουλή εναρμονιστικού νόμου σχετικά με πιστώσεις σε καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, αφαιρέθηκε το άρθρο 35 που αναφέρεται στην υποχρέωση των κρατών μελών να εισάγουν διατάξεις στο νόμο τους για αδειοδότηση και εποπτεία μη πιστωτικών ιδρυμάτων που παραχωρούν δάνεια για κατοικία.

Εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ τόνισε ενώπιον των βουλευτών ότι το συγκεκριμένο άρθρο είναι απόλυτα σημαντικό να περιληφθεί στο νόμο ώστε να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση. Όπως υπογράμμισε η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς σε αλληλογραφία με το Υπουργείο θέτει επιτακτικά το θέμα, ερωτώντας συχνά για την εξέλιξή του.
Το ΥΠΟΙΚ υπογράμμισε ότι με την προσθήκη του συγκεκριμένου άρθρου, εισάγονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων.

Το άρθρο 35 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλες διαδικασίες αδειοδότησης και εποπτείας των μη πιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτή τη στιγμή δεν αδειοδοτούνται ούτε εποπτεύονται μη πιστωτικά ιδρύματα.

Κατά τη συζήτηση εντός της Επιτροπής Οικονομικών, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού υπεραμύνθηκε της καταψήφισης του συγκεκριμένου άρθρου από την Ολομέλεια, αναφέροντας ότι με τη μη ψήφισή του η Βουλή επέλεξε να μην αδειοδοτούνται στην Κύπρο μη πιστωτικά ιδρύματα για την παραχώρηση στεγαστικών δανείων, ενώ υποστήριξε ότι όπως ερμηνεύει ο ίδιος το νόμο, δεν προκύπτει υποχρέωση των κρατών-μελών να  υιοθετήσουν το άρθρο 35.

Κατά τη συνεδρία δεν μπόρεσε να απαντηθεί σαφώς το ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν ήδη στην Κύπρο μη πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν στεγαστικά δάνεια, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε ότι κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει σε δύο πρόσωπα να προχωρήσουν σε ιδιωτική σύμβαση για παραχώρηση δανείου.

Με το Υπουργείο να υποστηρίζει ότι θεωρεί υποχρεωτική την ψήφιση του άρθρου και βουλευτές να διατυπώνουν αμφιβολίες, η Επιτροπή ζήτησε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή του άρθρου της οδηγίας είναι υποχρεωτική και υπάρχει και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Σε παρέμβασή του ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου σημείωσε ότι αυτό που χρειάζεται το κυπριακό τραπεζικό σύστημα είναι περισσότερος ανταγωνισμός, κάτι που  αυξάνεται με την εισαγωγή μη αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμο η Βουλή να προχωρήσει στη ψήφιση αυτού του νόμου.Κύριες Ειδήσεις

Translate »