Νομοθεσία για πισίνες: Χάθηκαν… δέκα χρόνια


Πηγή: philenews.com

Η συζήτηση που αφορά στις πισίνες και συγκεκριμένα την τροποποίηση της νομοθεσίας ειδικά για τις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, επανέρχεται στη Βουλή δέκα χρόνια μετά την έναρξη της σχετικής συζήτησης, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα έχει αίσιο τέλος. Αξίζει να σημειωθεί, πως όταν πέρυσι αναζητήθηκε ενημέρωση όσον αφορά το πού βρίσκεται η διαδικασία, ανάμεσα σε άλλα λέχτηκε πως κάποιοι φάκελοι που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα είχαν χαθεί.

Σε σχετικό έγγραφο, το οποίο εστάλη στο υπουργείο Εσωτερικών και το οποίο κοινοποιήθηκε στους βουλευτές, αναφέρεται πως «το ζήτημα βρίσκεται ενώπιον του υπουργείου, χωρίς ωστόσο να παρατηρείται η οποιαδήποτε εξέλιξη, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα». Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες υπενθυμίζουν πως η εν ισχύι Νομοθεσία για τις Δημόσιες Κολυμβητικές Δεξαμενές χρονολογείται από το 1992, ενώ οι σχετικοί κανονισμοί από το 1996. Στην υφιστάμενη νομοθεσία, την οποία οι Υγειονομικές Υπηρεσίες χαρακτηρίζουν ως «αναχρονιστική», περιέχονται όπως υποδεικνύει, πολλές στρεβλώσεις, οι οποίες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στους λειτουργούς που καλούνται να την εφαρμόσουν, αλλά και στους ίδιους τους  πολίτες της  Δημοκρατίας.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες ενημερώνουν τη Βουλή, πως η πρώτη σύσκεψη για συζήτηση του θέματος έγινε στις 3 Ιουνίου 2010 στο Υπουργείο Εσωτερικών και ακολούθως συστάθηκε Ad/hoc επιτροπή για να χειριστεί το όλο θέμα.

Η ad/hoc επιτροπή είχε συνάντηση με τον τότε υπουργό Εσωτερικών Νεοκλή Συλικιώτη, κατά την οποία αποφασίστηκε ότι πρέπει να προωθηθεί νέα νομοθεσία η οποία να αντικατοπτρίζει τη σημερινή πραγματικότητα. Στην ουσία προτάθηκε όπως υπάρξει κατηγοριοποίηση των δεξαμενών (αναλόγως των οικιστικών μονάδων που εξυπηρετούν και της χρήσης τους), καθώς επίσης να τροποποιηθούν και κάποιοι (τεχνικοί) Κανονισμοί οι οποίοι αφορούν στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του νερού, στον τρόπο ελέγχου, κ.λπ.

Το πρώτο προσχέδιο ολοκληρώθηκε στις 5 Ιανουάριου 2012 και αφού ακολούθησαν διάφορες διαβουλεύσεις/τροποποιήσεις κ.λπ., ολοκληρώθηκε το τελικό κείμενο και αναρτήθηκε στη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (μέχρι τις 12 Απριλίου 2013) για δημόσια διαβούλευση. Στις 21 Μαΐου 2013 τα νομοθετήματα εστάλησαν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Στις 13 Δεκεμβρίου 2017 οι Υγειονομικές Υπηρεσίες ζήτησαν ενημέρωση ως προς το πού βρίσκεται το όλο θέμα, αλλά παρόλον ότι έστειλαν άλλες δύο επιστολές (η τελευταία στις 23 Μαΐου 2019) δεν έλαβαν απάντηση.

Στο έγγραφο των Υγειονομικών Υπηρεσιών καταγράφονται και τα εξής: «Κατόπιν αρκετών τηλεφωνικών επικοινωνιών και αφού υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση μας ενημέρωσαν (από το Υπουργείο Εσωτερικών) ότι το όλο θέμα είχε παραπεμφθεί (σε κάποιο στάδιο) από τη Νομική Υπηρεσία, πίσω στο Υπουργείο Εσωτερικών για διευκρινίσεις. Δυστυχώς, από ό,τι έχει φανεί το όλο θέμα σταματά στο σημείο αυτό. Επίσης, μας έχει αναφερθεί ότι κάποιοι φάκελοι, στο Υπουργείο Εσωτερικών που αφορούν το θέμα, έχουν χαθεί».Κύριες Ειδήσεις

Translate »