Νέα διαβούλευση για το μειωμένο ΦΠΑ 5% στα ακίνητα


Πηγή: economytoday.com

Το θέμα θα συζητηθεί στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής τη Δευτέρα

 

Ενώπιον της επιτροπής οικονομικών της Βουλής επανέρχεται τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου το θέμα της επιβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στα ακίνητα. Το θέμα συζητείται εδώ και καιρό στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθεί μια κοινή συνισταμένη μεταξύ υπουργείου Οικονομικών και κομμάτων. Στις διαβουλεύσεις έχει εμπλακεί και το ΕΤΕΚ το οποίο υπέβαλε νέα συμβιβαστική πρόταση, η οποία αναμένεται να συζητηθεί στην συνεδρία της επιτροπής Οικονομικών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετή συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα γίνεται για το κατά πόσο η όποια φόρμουλα προκριθεί τελικά για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ θα γίνει αποδεκτή από την ΕΕ. Αξίζει επομένως να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ελλαδικά δημοσιεύματα, οι αλλαγές στους κανόνες των συντελεστών ΦΠΑ που αποφάσισε το Εcofin, δίνουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να παρατείνει την αναστολή του ΦΠΑ 24% στις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων για ακόμη δυο χρόνια και συγκεκριμένα έως το τέλος του 2024.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025, ανάλογα με τις δημοσιονομικές συνθήκες, η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα εφαρμόσει στις μεταβιβάσεις νέων οικοδομών μειωμένο συντελεστή 13% ή ακόμη και μηδενικό όπως ισχύει σε άλλες χώρες της Ε.Ε. (π.χ. Λουξεμβούργο). Όπως επισημαίνεται, το μέτρο της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα έως και το τέλος του 2024 αναμένεται να στηρίξει την αγορά ακινήτων η οποία καταγράφει ανοδική τροχιά τους τελευταίους μήνες και να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις από το εξωτερικό.

Στην Ελλάδα, ο ΦΠΑ 24% επιβλήθηκε στις αγοραπωλησίες ακινήτων το 2006 και αφορούσε ακίνητα με άδεια οικοδομής από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, με εξαίρεση την αγορά πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση το 2019 αποφάσισε την αναστολή του ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η οποία περιλαμβάνει τόσο περιπτώσεις νέων αδειών όσο και παλιές άδειες που εκδόθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2006.

Στη συνεδρία λοιπόν της Δευτέρας θα συζητηθεί ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022, καθώς και ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019 που αφορά σε πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ. Όπως επισημαίνεται, έχει στόχο τη διόρθωση στρεβλώσεων και αδυναμιών σε σχέση με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στην παράδοση ή ανέγερση κατοικίας.

Και για τα δύο θέματα κλήθηκαν να παραστούν στη συνεδρία της επιτροπής,  ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, του Παγκύπρου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) και του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, δικαιολογείται η επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής για τα πρώτα 170 τετραγωνικά μέτρα κατοικιών με συνολικό εμβαδό 220 τ.μ. και με συνολική αξία που να μην υπερβαίνει τις €350.000.

Όσον αφορά στα διαμερίσματα, για τα οποία γίνεται διαχωρισμός από τις κατοικίες, προτείνεται μειωμένος συντελεστής για τα πρώτα 90 τ.μ. διαμερισμάτων με συνολικό εμβαδό 110 τ.μ. και με συνολική αξία που να μην υπερβαίνει τις €200.000. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, εισάγεται διάταξη που προβλέπει ότι για τα άτομα ΑΜΕΑ δεν εφαρμόζεται το κριτήριο του συνολικού εμβαδού κατοικίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών για τον καθορισμό των εμβαδών χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσία, με βάση τα οποία προκύπτει ότι η διάμεση αξία για κατοικίες που αγοράζονται από κύπριους ανέρχεται σε 173.73 τ.μ. με αξία €1623.80 ανά τ.μ. και για διαμερίσματα σε 91 τ.μ. με αξία €1868.41 ανά τ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης προέβλεπε την επιβολή μειωμένου ΦΠΑ μέχρι τα 140 τ.μ. της κύριας κατοικίας, με συνολικό εμβαδό έως 200 τ.μ. Οι βουλευτές που διαφώνησαν είχαν ζητήσει επιστροφή στο καθεστώς του 2011. Δηλαδή, να επιβάλλεται μειωμένο ΦΠΑ στα πρώτα 200 τ.μ. της κύριας κατοικίας, με συνολικό εμβαδό μέχρι 275 τ.μ. Σήμερα, 5% ΦΠΑ επιβάλλεται στα πρώτα 200 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ) του ακινήτου, ανεξαρτήτως εμβαδού.Κύριες Ειδήσεις

Translate »