Breaking News

Μόνο 8 τα νόμιμα γυμναστήρια στην Λάρνακα


Συνεχίζει να οργιάζει η παρανομία με τη λειτουργία γυμναστηρίων – ιδιωτικών σχολών γυμναστικής χωρίς την απαιτούμενη άδεια, με τον ΚΟΑ να μελετά την τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας με στόχο την αύξηση των αδειοδοτημένων γυμναστηρίων. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του ο ΚΟΑ (https://cyprussports.org), τα γυμναστήρια που εξασφάλισαν μέχρι χθες άδεια λειτουργίας για το έτος 2019 ανέρχονται μόλις στα 75, από τα σχεδόν 900 γυμναστήρια που υπολογίζεται ότι λειτουργούν ανά το παγκύπριο.

Συγκεκριμένα, στην επαρχία  Λάρνακας λειτουργούν νόμιμα 8 γυμναστήρια .Στην ιστοσελίδα του ΚΟΑ καταγράφονται τα ονόματα των αδειοδοτημένων γυμναστηρίων, η διεύθυνσή τους, καθώς και το τηλέφωνο των διαχειριστών – ιδιοκτητών τους. Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2018 εξασφάλισαν άδεια λειτουργίας 126 γυμναστήρια παγκύπρια.

Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, κατά μέσο όρο παραπέμπονται ετησίως ενώπιον της Δικαιοσύνης από τον νομικό σύμβουλο του ΚΟΑ περίπου 50 νέες υποθέσεις που αφορούν παράνομη λειτουργία γυμναστηρίων. Ωστόσο, η εκτεταμένη παρανομία που παρατηρείται, απότοκο και της ανοχής που επιδείχθηκε διαχρονικά από τον ΚΟΑ, συνεχίζεται ακόμη και μετά τη λήψη νομικών μέτρων εναντίον των παρανομούντων. Το γεγονός αυτό, οφείλεται, όπως δήλωσε χθες στον «Φ» ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, στους ακόλουθους λόγους:

1. Tα πρόστιμα που επιβάλλονται από τα δικαστήρια δεν είναι αποτρεπτικά. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρόσωπο το οποίο λειτουργεί σχολή γυμναστικής χωρίς άδεια λειτουργίας είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή μέχρι έξι μήνες φυλάκιση ή και μέχρι €854 πρόστιμο. Σημειώνεται ότι ουδέποτε επιβλήθηκε από δικαστήριο ποινή φυλάκισης για παράνομη λειτουργία γυμναστηρίου.

2. Οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να εξασφαλίσουν την απαραίτητη πολεοδομική άδεια ή και άδεια οικοδομής για τα γυμναστήριά τους.

3. Τα γυμναστήρια δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης.

4. Η όλη ανάπτυξη των κτηρίων όπου λειτουργούν τα γυμναστήρια παρουσιάζει προβλήματα σε σχέση με τον συντελεστή δόμησης ή και άλλα πολεοδομικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για περιορισμό της παρανομίας, ο ΚΟΑ ανήρτησε στην ιστοσελίδα που διατηρεί για τον έλεγχο των γυμναστηρίων «Οδηγό για την Κατάταξη στο Μητρώο των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και Έκδοσης Άδειας Λειτουργίας». Ο οδηγός αυτός, ο οποίος δίδεται και έπειτα από κάθε επιθεώρηση, περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρεί η κάθε σχολή αναφορικά με τις κτηριολογικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να είναι πλήρως ενημερωμένοι.

Ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης κάλεσε κατ’ επανάληψη το δ.σ. του ΚΟΑ να αξιολογήσει την όλη κατάσταση που δημιουργήθηκε με την παράνομη λειτουργία εκατοντάδων γυμναστηρίων και να εφαρμόσει μέτρα και διαδικασίες που σταδιακά θα αναχαιτίσουν τη συνέχιση του απαράδεκτου αυτού φαινομένου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης τόνισε, με δηλώσεις του στον «Φ», την επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης προς τα πάνω των χρηματικών και άλλων ποινών ώστε το ύψος τους, σε περίπτωση λήψης δικαστικών μέτρων, να επενεργεί αποτελεσματικά και αποτρεπτικά. Κάλεσε, παράλληλα, τον ΚΟΑ να εξετάσει τη δυνατότητα τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να μπορεί ο ίδιος ο Οργανισμός να επιβάλλει ποινές (εξωδίκως), οι οποίες να είναι και αποτρεπτικές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εισηγείται, επίσης, τη δημοσιοποίηση από τον ΚΟΑ των ονομάτων των γυμναστηρίων που δεν εξασφαλίζουν άδεια λειτουργίας, υιοθέτηση δηλαδή της μεθόδου «name and shame», ώστε να ενημερώνεται και να προστατεύεται ο πολίτης.

 

Προσωρινή άδεια μόνο για το αθλητικό σκέλος

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το δ.σ. του ΚΟΑ μελετά την τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας ώστε να μπορεί να εκδίδει προσωρινή άδεια λειτουργίας στα γυμναστήρια που να αφορά μόνο στο αθλητικό σκέλος. Δίνοντας, έτσι, περιθώριο χρόνου στους ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων, που θα λειτουργούν, πλέον, νόμιμα, να συμμορφωθούν και με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που αφορούν στο κτηριολογικό σκέλος.

Με τα όσα δρομολογεί το δ.σ. του ΚΟΑ συμφωνεί ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος, παράλληλα, θεωρεί ότι στις περιπτώσεις γυμναστηρίων όπου εγείρεται θέμα για την ασφάλεια των χρηστών θα πρέπει να μπαίνει λουκέτο μέχρι την τελική εκδίκαση των υποθέσεών τους.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο Γενικός Ελεγκτής, στις περιπτώσεις όπου εγείρεται θέμα ασφάλειας θα πρέπει να εξετάζεται από τον ΚΟΑ το ενδεχόμενο αξιοποίησης/εφαρμογής του άρθρου 4(α) έως (γ) των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995, το οποίο προνοεί ότι «το Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά παράβαση της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού μπορεί κατόπιν μονομερούς αιτήσεως να διατάξει αναστολή της λειτουργίας της γυμναστικής σχολής μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης».

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »