Μετάβαση του ΣΑΛ σε έναν Έξυπνο, Ψηφιακό και Πράσινο Οργανισμό!


Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 150kWp στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, έχει προχωρήσει σε προκήρυξη νέου διαγωνισμού, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 550kWp. Μέχρι το καλοκαίρι του 2023 αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων, συνολικής ισχύος 700kWp.

Μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί Φ/Β πλαίσια ισχύος 10kWp στα κεντρικά γραφεία του ΣΑΛ και σε τρία αντλιοστάσια, ενώ γίνεται μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε ακόμη 6 αντλιοστάσια του ΣΑΛ.

Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων στα διάφορα επιλεγόμενα σημεία του ΣΑΛ, χρηματοδοτείται 100% από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.Κύριες Ειδήσεις

Translate »