Μελέτη για νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης


Προβλέπει αύξηση των αφίξεων κατά 82% έως το 2030

Ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης για την Κύπρο παρουσίασαν την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου εμπειρογνώμονες ενώπιον διυπουργικής επιτροπής το οποίο προβλέπει αύξηση μέχρι το 2030 στις αφίξεις διεθνών επισκεπτών κατά 82%, των εσόδων κατά 185%, της εργοδότησης προσωπικού κατά 64% και της άμεσης και έμμεσης παραγωγής κατά 185%.

Πρόκειται σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση για μελέτη αναφορικά με τον καταρτισμό Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, η οποία διεξήχθη μετά από πρωτοβουλία της Προεδρίας στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Ανάπτυξη.

«Για πρώτη φορά, καταρτίστηκε μια ολοκληρωμένη, εμπεριστατωμένη Εθνική Στρατηγική που παρουσιάζει όχι μόνο στόχους ποσοτικούς και ποιοτικούς, αλλά και συγκεκριμένο πλάνο με προτεινόμενες δράσεις και χρονοδιαγράμματα για το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, καθώς και από ποιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με χρονικό ορίζοντα το 2017-2030», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «οι εμπειρογνώμονες, μεταξύ άλλων, επεσήμαναν ότι η Κύπρος μπορεί να καταστεί, μέχρι το 2030, ένας αειφόρος ολόχρονος τουριστικός προορισμός που θα προσελκύει ετήσια πέραν των 4.8 εκ. ξένων τουριστών και πέραν των 6 εκ. συνολικά, 40% των οποίων κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Απριλίου».

Σημειώνεται ότι «το νέο προτεινόμενο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης στοχεύει στην προσέλκυση τουριστών με υψηλότερη κατά κεφαλή δαπάνη και τη δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για την Κύπρο, για την τοπική κοινωνία, τις επιχειρήσεις, το περιβάλλον και την οικονομία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι ποσοτικοί στόχοι της Στρατηγικής, εάν εφαρμοστεί το προτεινόμενο στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξης, αυξάνουν μέχρι το 2030 τις αφίξεις των διεθνών επισκεπτών κατά 82%, τα έσοδα του τουρισμού κατά 185%, τη συνολική εργοδότηση προσωπικού στον τομέα κατά 64%, την άμεση και έμμεση παραγωγή κατά 185%, προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις».

Οι ποιοτικοί στόχοι αποβλέπουν «στον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό με μικτής χρήσης θέρετρα, την αναβάθμιση των υφιστάμενων τουριστικών συμπλεγμάτων με καλύτερες υπηρεσίες, τη βελτίωση της οπτικής αισθητικής, τη δημιουργία νέων προϊόντων και πλούσιων εμπειριών για τους τουρίστες με έμφαση στην τοπική κληρονομιά, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον, συμβάλλοντας παράλληλα και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Κύπριων πολιτών».

«Κλειδί στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής, όπως επισημάνθηκε, αποτελεί η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου και του συστήματος διακυβέρνησης στη βάση διεθνών καλών πρακτικών, το οποίο συνάδει και με τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης για τη δημιουργία μιας στρατηγικής και εποπτικής Αρχής, του Υφυπουργείου Τουρισμού», αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι το σχετικό νομοσχέδιο έχει κατατεθεί από τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνο Πετρίδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση εντός Μαρτίου, και αφού αξιολογηθούν οι εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων, αναμένεται να υποβληθεί από τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, σε συνεργασία και με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, πρόταση προς το Υπουργικό για υιοθέτηση Σχεδίου Δράσης για υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού για την περίοδο 2017-2030.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕΚύριες Ειδήσεις

Translate »