Λατομείο γύψου στη Λάρνακα ετοιμάζει η Τσιμεντοποιία Βασιλικού


Πηγή: inbusiness.com.cy

Σε δημόσια διαβούλευση έχει ανατεθεί έργο για τη δημιουργία λατομείου με σκοπό την εξόρυξη γύψου που είναι απαραίτητη στην διαδικασία παραγωγής τσιμέντου. Ιδιοκτήτρια εταιρεία, η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, η οποία έχει υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία, μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

LATOMIO 1

Περιγραφή του έργου

Το προτεινόμενο έργο, αφορά τη δημιουργία λατομείου με σκοπό την εξόρυξη γύψου. Το συνολικό εκμεταλλεύσιμο απόθεμα ανέρχεται περίπου σε 1,500,000 τόνους.

Το εξορυσσόμενο υλικό, πρόκειται να χρησιμοποιείται για παραγωγή τσιμέντου για χρήση στην εγχώρια οικοδομική βιομηχανία, αλλά και για εξαγωγές.

Σε σύγκριση με άλλα λατομεία του ίδιου είδους, το προτεινόμενο έργο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μικρού μεγέθους, με δυναμικότητα ετήσιας παραγωγής 70,000 – 100,000 τόνων γύψου και επιβεβαιωμένα αποθέματα της τάξης των 2,000,000 τόνων γύψου.

Με βάση τις γεωλογικές έρευνες που έχουν γίνει, η ποιότητα της γύψου είναι κατάλληλη και συνεισφέρει στην παραγωγή άριστης ποιότητας υλικών.

LATOMIO 2

Γεωγραφική θέση

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται στην κοινότητα Καλαβασού της επαρχίας Λάρνακας.

Οι πλησιέστεροι οικισμοί είναι η κοινότητα Μαρί στα 1.6 χλμ. νότια, η κοινότητα Καλαβασού στα 2.3 χλμ.  βόρεια, η κοινότητα Πεντακώμου στα 4.7 χλμ. νοτιοδυτικά και η κοινότητα Ασγάτας στα 4.3 χλμ. βορειοδυτικά.

Ο υπό μελέτη χώρος βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου βόρεια του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού (A1), ενώ εφάπτεται στον επαρχιακό δρόμο Ε107. Οι δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή, είναι κυρίως γεωργικές, κτηνοτροφικές και λατομικές.

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης περιβάλλεται από χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Το προτεινόμενο έργο, δεν αναμένεται να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο.

 

LATOMIO 3 PERIOXESΚύριες Ειδήσεις

Translate »