Λάρνακα: Προχωρούν στην υλοποίηση μελετών σε δήμους και κοινότητες βάση των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης


Η Αναπτυξιακή Εταιρία Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου (ΑΝΕΤΕΛ), σε συνεργασία με

το Cyprus International Institute of Management Bioeconomia Centre ( CIIM Bioeconomia Centre ) προχωρούν στην υλοποίηση μελετών σε δήμους και κοινότητες βάση των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο σκοπός των μελετών είναι η αξιολόγηση των Δήμων και Κοινοτήτων των δύο Επαρχιών ως προς τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο που αφορά Πράσινους Δήμους και Κοινότητες. Στόχος των μελετών είναι να επιτευχθεί ομαλή προσαρμογή και εναρμόνιση των Δήμων και Κοινοτήτων στην Κλιματική Αλλαγή.

Για την εναρμόνιση, ανάπτυξη και σωστό προγραμματισμό ενός χωρικού συστήματος, με στόχο και γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, αρχικά απαιτείται η αξιολόγηση του όρου «βιωσιμότητα», σημαντικό κομμάτι της οποίας αποτελούν οι ίδιοι οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης. Η χρήση και αξιολόγηση των διάφορων δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης, έχει ως στόχο την δυνατότητα άντλησης πληροφοριών, που θα επιτρέπουν τον εντοπισμό δυνατών και αδύνατων σημείων. Μετά την καταγραφή θα αποφασιστεί, η πιο κατάλληλη πρακτική για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα, εντοπίζονται οι δείκτες που είναι σημαντικοί για την τοπική κοινωνία, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και αντιλήψεις των κατοίκων.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης καταγράφονται και αναλύονται οι δείκτες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Πρωτοκόλλου και της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και  προτείνονται προτάσεις και δράσεις με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Σε δήλωση της η κ. Κοσμά αναφέρει ότι μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί μελέτες για τον Δήμο Αθηένου, το Σύμπλεγμα των 9 Κοινοτήτων της Ορεινής Λάρνακας (Κάτω Λεύκαρα, Κάτω Δρυ, Λάγια, Βάβλα, Ορά, Μελίνη, Οδού, Αγίοι Βαβατσινιάς και Βαβατσινιά) και των κοινοτήτων Αγ. Θεοδώρου και Μαζωτού.

Για περαιτέρω πληροφορίες στο akosma@anetel.com ή στο τηλέφωνο 24322020Κύριες Ειδήσεις

Translate »