Κέρδη €17,7 εκατομμύρια ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα


Η Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη ύψους €17,7 εκατομμυρίων μετά την φορολογία για την 1η εξαμηνία του 2020.

 

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας καθαρά κέρδη 17,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη ύψους €17,7 εκατομμυρίων μετά την φορολογία για την 1η εξαμηνία του 2020. Σημειώνεται ότι τα  κέρδη πριν τη φορολογία κυμαίνονται στα €22,3 εκατομμύρια. Στις ανακοινώσεις της Ελληνικής Τράπεζας αναφέρθηκε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους για την συγκεκριμένη περίοδο ανήλθαν στα €140,5 εκατομμύρια.

Επίσης το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε σε €439,4 εκατομμύρια. Ο Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ κυμάνθηκε στο 58,3% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τη Συμφωνία ΠΠΣ) στις 30 Ιουνίου 2020.

Ο δείκτης εσόδων και εξόδων για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε στο 66%.

Επίσης οι ανακοινώσεις της Ελληνικής Τράπεζας αναδεικνύουν την ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 487%. Ο Δείκτης Κεφαλαίακής Επάρκειας ήταν στο 22,2% με τους διοικούντες της Τράπεζας να τονίζουν ότι βρίσκεται πολύ πιο ψηλά από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Σημειώνεται ότι ο Δείκτης χορηγήσεων προς τις καταθέσεις ανήλθε στο 42,1%, “δείχνοντας τις περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης”.

Τονίζεται στις δηλώσεις που έγιναν σήμερα η σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό της Ελληνικής Τράπεζας με τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου δανείων να διαμορφώνεται στο 19,6%, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2.

Ο προσωρινός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, Φοίβος Στασόπουλος είπε κατά την διάσκεψη τύπου ότι η πανδημία Covid-19 συνεχίζει να επηρεάζει την κυπριακή και την παγκόσμια οικονομία. Ανέφερε ωστόσο, ότι με τη σταδιακή επανεκκίνηση της εγχώριας οικονομίας και την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης και ρευστότητας, συγκεκριμένοι τομείς έχουν ήδη παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης.

Ανέφερε ότι η βασική προτεραιότητα της Τράπεζας όλο αυτό το διάστημα ήταν η προστασία της υγείας του προσωπικού και των πελατών, “συνεχίζοντας να εξυπηρετούμε τη διευρυμένη πελατειακή μας βάση”. Συμπλήρωσε ότι από την πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας της Τράπεζας με στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών, προστατεύοντας ταυτόχρονα το προσωπικό.

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 22,2% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 487%) ο κ. Στασόπουλος σημείωσε ότι “είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τους βιώσιμους πελάτες μας σε αυτές τις άνευ προηγουμένου δύσκολες στιγμές. Κατά την 1η Εξαμηνία του 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων ανήλθε στα €439 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε στην αναστολή των δόσεων για περίπου από 21 χιλιάδες πελάτες με δάνεια ύψους €2.8 δισεκατομμύρια, ενώ η Τράπεζα συμμετέχει σε όλα τα κυβερνητικά σχέδια που στοχεύουν στη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης”.

Ακολούθως της αποχώρησης του πρώην Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή μας κ. Ιωάννη Μάτση, ο κ. Μάτσης είπε ότι “θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους τους πελάτες μας ότι για εμάς στην Ελληνική Τράπεζα οι εργασίες συνεχίζονται «ως συνήθως», δίνοντας έμφαση στη Σταθερότητα, στη Συνοχή και στην Ανθεκτικότητα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στρατηγικούς μας στόχους και στη μετεξέλιξη της Τράπεζας σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία στους πελάτες μας”.

Ολοκληρώνοντας, ευχαρίστησε όλους τους συναδέλφους για τη σκληρή εργασία και τη δέσμευσή τους σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο και εξέφρασε την εκτίμησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους για τη συνεχή υποστήριξη και την ψήφο εμπιστοσύνης τους. “Τους διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μία ευέλικτη και κερδοφόρα τράπεζα”, είπε κλείνοντας.

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »