Θέση εργασίας στο Ζορπά


Οι  φούρνοι «Ζορπάς» αναζητούν προσωπικό.

Η εταιρεία A. Ζορπάς & Υιοί Λτδ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης:

Οδηγός για την Βιομηχανική Μονάδα στην Αραδίππου.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα έχει υπό την ευθύνη του την μεταφορά προϊόντων από την βιομηχανική μονάδα στα καταστήματα της εταιρείας σε Παγκύπρια βάση:

Ακαδημαϊκή Μόρφωση: Απολυτήριο Λυκείου

Προσόντα: Επαγγελματική Άδεια Οδηγού, Κάρτα Ταχογράφου, Πιστοποιητικό Π.Ε.Ι., Καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο

Επαγγελματική πείρα: Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο φαξ: 24 813766.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 24 81 37 61.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Πηγή: businessnews.com.cyΚύριες Ειδήσεις


Translate »