Η ανακοίνωση της Kition Ocean Port σχετικά με την στάση εργασίας στο Λιμάνι Λάρνακας


Δημόσια τοποθέτηση σχετικά με την Στάση Εργασίας Μικρής Ομάδας γερανοδηγών στο Λιμάνι Λάρνακας

Η Kition Ocean Port, διαχειρίστρια εταιρεία του Λιμανιού Λάρνακας, επιθυμεί δια της παρούσης να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το θέμα που προέκυψε, αναφορικά με την στάση εργασίας μικρής ομάδας γερανοδηγών στο Λιμάνι Λάρνακας. Χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ενημέρωση μας, αποφάσισαν σήμερα, παράτυπα να προχωρήσουν στην ενέργεια αυτή, αρνούμενοι να εκτελέσουν τη νενομισμένη εργασία τους.

Την προηγούμενη βδομάδα δύο εργαζόμενοι αρνήθηκαν να εκτελέσουν τα ζητούμενα για την διεκπεραίωση της καθημερινής εργασίας τους κατά την έλευση συγκεκριμένου πλοίου. Τους τελευταίους μήνες η εταιρεία φρόντισε για την εξειδικευμένη εκπαίδευση τους και παρόλα ταύτα, αρνήθηκαν να εκτελέσουν τα ζητούμενα, ως προνοεί το υπογεγραμμένο συμβόλαιο τους. Χρησιμοποιήθηκε ο ισχυρισμός, ότι αυτό δεν αποτελεί μέρος των καθηκόντων τους κάτι που δεν ισχύει.

Αποτέλεσμα αυτής της παράτυπης κίνησης ήταν η απαλλαγή από τα καθήκοντα των δύο γερανοδηγών. Το Λιμάνι λειτουργεί υπό ιδιωτική εταιρεία η οποία επενδύει στην ανάπτυξη του, με σκοπό και στόχο την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του.

Δεν είναι σκοπός της εταιρείας να γίνονται τέτοιου είδους αποδεσμεύσεις όμως η κίνηση των υπαλλήλων να την φέρουν προ τετελεσμένων γεγονότων, έχει αφήσει την εταιρεία εκτεθειμένη σε συνεργάτες και πελάτες της. Για να συνεχίσει η λειτουργία του λιμανιού η εταιρεία προχώρησε σε αναγκαστική συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία για να ανταπεξέλθει στην ομαλή ολοκλήρωση των εργασιών με το ανάλογο κόστος.

Με μεγάλη λύπη μας, ενημερώνουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τόσο σοβαρή εξέλιξη. Μια ομάδα επαγγελματιών αυτή τη στιγμή ετσιθελικά επιχειρούν να εμποδίσουν την ομαλή εξέλιξη εργασιών ενός καθόλα υγιούς Λιμανιού. Έτσι πλήττουν ένα πνεύμονα της εταιρείας αλλά και της οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Kition Ocean Port, προσέγγισε το θέμα από την πρώτη στιγμή με πνεύμα συνεργασίας. Παρά το γεγονός ότι θεωρήθηκε «παράλογη» η στάση, η γενική προσέγγιση και η θέση των συγκεκριμένων υπαλλήλων παρέμεινε αρνητική.

Σε καμιά περίπτωση η κίνηση αυτή της εταιρείας δεν είχε εκδικητικό χαρακτήρα ή οποιαδήποτε πρόθεση. Σκοπός και στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει εργασία σε άτομα για την ομαλή λειτουργία του Λιμανιού με σεβασμό σε συμφωνίες και νομοθεσίες.

Η εταιρεία εξακολουθεί να επιθυμεί να επιλύει εν τη γενέσει οποιεσδήποτε λοιπές παρόμοιες καταστάσεις, ωστόσο η όποια λύση πρέπει να είναι ισορροπημένη και στη βάση των μέχρι σήμερα συμφωνηθέντων.Κύριες Ειδήσεις

Translate »