Βραβείο Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας απονεμήθηκε στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού


Στο πλαίσιο του 12ου Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που πραγματοποιήθηκε από την ΙΜΗ, την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019, στο ξενοδοχείο Hilton Park, στη Λευκωσία απονεμήθηκαν τα «Βραβεία Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας».

 

 

Τα βραβεία ήταν μια πρωτοβουλία του Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ).

Το βραβείο Καλών Πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας, στην κατηγορία Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις απονεμήθηκε στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ και συγκεκριμένα στην πρακτική «Ακαδημία Ταλέντων». Το βραβείο παρέλαβε o Ανδρέας Ανδρέου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
17

Η Απονομή πραγματοποιήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη.

Τους νικητές ανέδειξε ειδική επιτροπή αξιολόγησης, που απαρτιζόταν από Επιτρόπους, Διευθυντικά στελέχη αρμόδιων υπουργείων του Κράτους, Εθνικούς Φορείς και από εκπροσώπους εμπλεκόμενων Συνδέσμων και Ομοσπονδιών. Στόχος του θεσμού είναι η ανάδειξη της συμβολής των επιχειρήσεων στη διαχείριση πλήθους θεμάτων που αφορούν τόσο τις ίδιες, όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, μέσω της ανάπτυξης πρωτοβουλιών ΕΚΕ και Βιωσιμότητας.

 

16

Πληροφορίες συνεδρίου
Οργάνωση: ΙΜΗ
Διαχρονικός Χορηγός: ΟΠΑΠ Κύπρου
Χορηγοί: Alpha Bank Cyprus Ltd, Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Cyta, Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, IMR/University of Nicosia™, McDonald’s, PRIORITY ΑΕ
Υποστηρικτής: OJO Sun&glasses
Conference Experience Sponsor: Conferience
Χορηγοί Επικοινωνίας: ALPHA Κύπρου, περιοδικό GOLD, περιοδικό IN Business, REPORTER
Με τη Στήριξη: CSR Cyprus

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την IMH –  τηλέφωνο: 22505555, φαξ: 22679820
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com
ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

18

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »