Αυτή είναι η νέα διαδικασία για τα χαρτόσημα του Τμήματος Φορολογίας


Για τη χαρτοσήμανση εγγράφων με σταθερά τέλη, θα εφαρμόζεται νέα διαδικασία.

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι από τις 29/6/2020 η χαρτοσήμανση εγγράφων με σταθερά τέλη θα γίνεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και η αγορά των χαρτοσήμων θα πραγματοποιείται μόνο από εγκεκριμένους αντιπροσώπους και όχι από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, για τη χαρτοσήμανση εγγράφων με σταθερά τέλη, θα εφαρμόζεται νέα διαδικασία ως ακολούθως:

Υπολογισμός και αγορά  χαρτοσήμου

Το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται από τον ενδιαφερόμενο με βάση τον Πίνακα 1 και η αγορά του χαρτοσήμου πραγματοποιείται από τους αντιπροσώπους  που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2.

 

 

Επικόλληση και ακύρωση χαρτοσήμου επί εγγράφου

Το χαρτόσημο επικολλάται στο έγγραφο και ταυτόχρονα ακυρώνεται ώστε να μην είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή του. Η ακύρωση του χαρτοσήμου επί του εγγράφου, επιτυγχάνεται με διπλή διαγώνια γραμμή επί του χαρτοσήμου, μονογραφή από τον ενδιαφερόμενο/συμβαλλόμενο  και ημερομηνία ακύρωσης.

Το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι έγγραφο το οποίο φέρει χαρτόσημο το οποίο δεν είναι ακυρωμένο, λογίζεται ως μη χαρτοσημασμένο.

 

 

Εκπρόθεσμη χαρτοσήμανση για τέλη μέχρι €35

Σύμφωνα με το Τμήμα, στις περιπτώσεις όπου το τέλος χαρτοσήμου δεν καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την πρώτη υπογραφή ή σύνταξη του εγγράφου, τότε επιβάλλεται  πρόστιμο το οποίο ισούται με το ίδιο το τέλος (π.χ. τέλος χαρτοσήμου €35, πρόστιμο €35).

Επίσης, στις περιπτώσεις όπου το τέλος χαρτοσήμου δεν καταβάλλεται εντός έξι μηνών από την πρώτη υπογραφή ή σύνταξη του εγγράφου, τότε το πρόστιμο ισούται με δύο φορές το ίδιο το τέλος  (π.χ. τέλος χαρτοσήμου €35, πρόστιμο €70).
Σημειώνει ότι και στις δύο περιπτώσεις η χαρτοσήμανση θα πρέπει να γίνεται ενώπιον Λειτουργού του Τμήματος Φορολογίας ή Πρωτοκολλητή.

 

 

Έκδοση πιστού αντίγραφου

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι σε κάθε αντίγραφο επικολλάται χαρτόσημο αξίας μέχρι δύο ευρώ, το οποίο ακυρώνεται με βάση τη διαδικασία ακύρωσης του χαρτοσήμου ως το σημείο πιο πάνω.

Αναφορικά με την αξία χαρτοσήμου, το Τμήμα αναφέρει ότι αν το τέλος χαρτοσήμου στο οποίο υπόκειται το πρωτότυπο δεν υπερβαίνει τα δύο ευρώ, τότε καταβάλλεται το ίδιο τέλος με το πρωτότυπο.

Προσθέτει ότι σε κάθε άλλη περίπτωση το τέλος για πιστά αντίγραφα είναι δύο ευρώ.
Επιπλέον, αναφέρει ότι αναγράφεται η ένδειξη «ΠΙΣΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», από τον ίδιο ενδιαφερόμενο/συμβαλλόμενο ο οποίος ακυρώνει και το πρωτότυπο.

Αναφέρει επίσης ότι για να θεωρούνται τα πιστά αντίγραφα δεόντως χαρτοσημασμένα, θα πρέπει να παρουσιάζονται πάντα μαζί με το χαρτοσημασμένο πρωτότυπο έγγραφο.

 

 

Χαρτοσήμανση εγγράφων με βάση την αξίας μιας σύμβασης

Τέλος, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι προτίθεται να ανακοινώσει σύντομα νέα διαδικασία και για τη χαρτοσήμανση ορισμένων κατηγοριών εγγράφων των οποίων το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται με βάση την αξία μιας σύμβασης.Κύριες Ειδήσεις

Translate »