Έρχεται 22όροφος πύργος €50 εκατ. στις Φοινικούδες


Στο στάδιο της περιβαλλοντικής έγκρισης βρίσκεται η εξέταση της αίτησης για την κατασκευή κτηρίου 22 ορόφων της εταιρείας QN Developing του Ομίλου Quality στη Λάρνακα. Η αίτηση γίνεται κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου. Η εξέταση της Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον εξετάστηκε σε συνεδρία της Επιτροπής για πρώτη φορά, στις 27/4/2018, με βάση τις πρόνοιες του 140(Ι)/2005. Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου στην Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον στις 31/5/2019, όπου συζητήθηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν μετά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή. 

 

 

Το κόστος του έργου αναμένεται να ανέλθει στα €50 εκατ., προβλέπεται να είναι έτοιμο τέλη του 2021 αφού σύμφωνα με την προκαταρτική έκθεση επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΠΕΕΠ), η ολοκλήρωση του έργου θα είναι 30 μήνες μετά την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας. Χωροθετείται επί της συμβολής της Λεωφόρου Μακαρίου με τη Λεωφόρο Αθηνών (Φοινικούδων). Η επικρατούσα ζώνη στην περιοχή είναι εμπορική.

Το κτήριο θα είναι μεταλλικής κατασκευής, 22 ορόφων, πλέον του ισογείου, με τρία επίπεδα υπόγειων ορόφων και συνολικού ύψους 92 μέτρων και όπως αναφέρεται στην ΠΕΕΠ, η Πολιτική Αεροπορία δεν προέβαλε ένσταση στο ύψος του κτηρίου.

Το εμβαδόν του κτηρίου που μετρά στον συντελεστή δόμησης ανέχεται στα 8737 τ.μ. Θα υπάρχουν 50 διαμερίσματα, καταστήματα, εκθεσιακός χώρος, καφεστιατόριο, γυμναστήρια, κολυμβητήριο κ.ά. Στους τρεις υπόγειους ορόφους θα βρίσκονται οι 220 χώροι στάθμευσης. Η συνολική επιφάνεια του χώρου ανάπτυξης ανέρχεται στα 1.608 τ.μ. και η κάλυψη στα 1.400 τ.μ.

Για την κατασκευή των τριών υπόγειων ορόφων θα απαιτηθεί εκσκαφή ύψους 17.5 μέτρων με όγκο χωμάτων εκσκαφής 24500 κ.μ. Τα υπόγεια νερά βρίσκονται σε βάθος 2 περίπου μέτρων και θα απαιτηθεί η άντλησή τους και στη συνέχεια η διαχείριση και απόρριψή τους.

Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη συνεδρία, τέθηκαν διάφορα ζητήματα όπως η διαχείριση των νερών από εκσκαφές, τα γεωλογικά και γεωτεχνικά δεδομένα και κίνδυνοι, ο επηρεασμός γειτονικών υφιστάμενων κτηρίων/σκίαση, οπτικές φυγές και το κυκλοφοριακό.

Ο όγκος του νερού από εκσκαφές, με βάση τη συμπληρωματική μελέτη που κατατέθηκε υπολογίζεται να κυμαίνεται μεταξύ 32- 40 κμ την ημέρα και αφού τύχει διαχείρισης για μείωσης των αιωρούμενων στερεών, θα απορρίπτεται μέσω τάφρων/γεωτρήσεων σε τεμάχια ιδιοκτησίας των αιτητών, στην παραλιακή περιοχή Ορόκλινης, σε σημείο εντός της λεκάνης της μαρίνας Λάρνακας.

 

Το QN Kition νέο εικονικό ορόσημο

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί την πρώτη ανάπτυξη ακινήτων της QN Alliance, της κοινοπραξίας μεταξύ της Quality Property Developments και της Newman Holdings. Το QN Kition είναι το νέο εικονικό ορόσημο, που δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει το ιστορικό Kition Hotel στη Λάρνακα. Σχεδιασμένο από το Link Design Group και την κινεζική εταιρεία μηχανικής και αρχιτεκτονικής και σχεδιαστής εσωτερικών χώρων Pericles Liatsos Designers, η QN Kition προσφέρει πολυτελείς και πολυτελείς κατοικίες παγκόσμιας κλάσης.

 

Αίρονται οι ανησυχίες του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης

Κατά την εξέταση του θέματος τον Απρίλιο του 2018 στην Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, εκφράστηκαν σοβαρές επιφυλάξεις από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης σε σχέση με τις αντοχές του εδάφους της περιοχής που προτείνεται η εν λόγω ανέγερση του πύργου των 22 ορόφων στις Φοινικούδες. Ακολούθως άλλαξε η θέση του Τμήματος μετά που ανέλαβε δράση ο Δήμος Λάρνακας για να διερευνήσει το όλο θέμα. Οι λύσεις δόθηκαν μετά από εξέταση του θέματος από ad hoc Επιτροπή του Δήμου Λάρνακας όπου αποφασίστηκε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αδειοδότησης που καθορίζει μέσα από όρους την όλη διαδικασία που θα ακολουθείται για την παραχώρηση αδειών για ψηλά κτήρια μέσα από την υποβολή συγκεκριμένων μελετών τόσο για τη θεμελίωση των κτηρίων, όσο και την ενίσχυση του υπεδάφους.

Επισημαίνεται ότι αρχικά ο Δήμος Λάρνακας ενημερώθηκε στις 26/7/2018 από το Τμήμα Περιβάλλοντος ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Προκαταρκτικής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ήγειρε σοβαρές επιφυλάξεις για τις αντοχές του εδάφους της συγκεκριμένης περιοχής θέτοντας θέματα ασφάλειας. Το Τμήμα Περιβάλλοντος διαβίβασε και τη σχετική επιστολή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, το οποίο, εξετάζοντας τη συγκεκριμένη αίτηση, άνοιξε το ευρύτερο θέμα της αδειοδότησης πύργων στη συγκεκριμένη περιοχή γνωματεύοντας ότι με βάση τα σεισμικά και εδαφολογικά δεδομένα αυτό είναι αδύνατο και ανασφαλές.

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, η παραλιακή περιοχή της Λάρνακας, στην οποία χωροθετείται το εν λόγω κτήριο, παρουσιάζει αρκετά γεωτεχνικά προβλήματα όπως η παρουσία υψηλού υφάλμυρου υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και η παρουσία μεγάλου πάχους χαλαρών αποθέσεων. Η συνύπαρξη αυτών των δύο χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με σεισμικές δονήσεις είναι δυνατό να προκαλέσει το καταστροφικό φαινόμενο της ρευστοποίησης και της εδαφικής ενίσχυσης.

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης επικαλείται τη «Σεισμική Μικροζωνική Μελέτη» της Λάρνακας, η οποία διενεργήθηκε το 1997 από το ΤΓΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, σύμφωνα με την οποία το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο ρευστοποίησης και εδαφικής ενίσχυσης σε περίπτωση σεισμού. Στην περιοχή καταγράφηκαν 146 σεισμοί τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ σημαντική επισήμανση είναι τα τρία μεγάλα ενεργά ρήγματα στην περιοχή, τα οποία εντοπίστηκαν μέσα από τη «Μελέτη Ενεργού Τεκτονισμού στην Κύπρο για μείωση του σεισμικού κινδύνου» που εκπονήθηκε το 2005. Ένα από αυτά, το επονομαζόμενο ρήγμα «Larnaka Fault» οριοθετείται μόλις ένα χιλιόμετρο δυτικά του συγκεκριμένου πολυώροφου κτηρίου.

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »