Έργο ύψους 4,5 εκατομμυρίων ανέλαβε εργοληπτική εταιρεία για την διεκπεραίωση της Β’ φάσης του αποχετευτικού συστήματος της Λάρνακας


Συγκεκριμένα το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για ακόμη ένα κατασκευαστικό έργο της Β΄ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας (Συμβόλαιο C12Α).

 

Προστίθεται ότι «το συμβόλαιο υπογράφηκε χθες (Τετάρτη 15/01) και το έργο «αφορά την διερεύνηση, διαχείριση και καθαρισμό των χαντακιών από αρχαιότητες, υφιστάμενες υπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλα εμπόδια, έτσι ώστε να καθοριστεί η τελική όδευση δικτύου που θα εφαρμοστεί μελλοντικά από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας για την κατασκευή συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων. Το Συμβόλαιο βρίσκεται στον πυρήνα του αρχαίου Κιτίου και καλύπτει την περιοχή Μητροπόλεως».

Προστίθεται ότι «στην εργοληπτική εταιρεία ATLASPANTOU CO LTD κατακυρώθηκε το έργο αξίας €4.542.411,15 πλέον ΦΠΑ κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού καθώς και του ελέγχου από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας».

Τα κατασκευαστικά έργα θα αρχίσουν τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν εντός 36 μηνών, ενώ εντός του έτους προγραμματίζεται η έναρξη δύο ακόμα κατασκευαστικών έργων.

 ΚΥΠΕΚύριες Ειδήσεις

Translate »