Προχωρά η μετακίνηση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου και αποθήκευσης ασφάλτου


Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2021, τηλεδιάσκεψη της Διυπουργικής Επιτροπής για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας στο Βασιλικό και για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ασφάλτου.
Κατά τη διάσκεψη συζητήθηκαν διάφορα θέματα σχετικά με την λειτουργία του νέου Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό. Σε σχέση με την μετακίνηση των εγκαταστάσεων από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:
– Εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων
Όπως είναι ήδη γνωστό η εταιρεία ΕΛ.ΠΕ. ολοκλήρωσε την αποξήλωση των εγκαταστάσεων της και η εταιρεία PETROLINA αναμένεται να ολοκληρώσει την αποξήλωση των δικών της εγκαταστάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα αφού είναι ήδη στη διαδικασία.
Όσον αφορά την αποξήλωση των εγκαταστάσεων της εταιρείας EXXON MOBIL, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και ο Δήμαρχος Λάρνακας, θα αναλάβουν πρωτοβουλία επαφών με την εταιρεία έτσι ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα τα οποία λήγουν τον Ιούλιο 2021.
– Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ασφάλτου
Η Υπουργός επαναβεβαίωσε ότι όλες οι άδειες αποθήκευσης ασφάλτου για τις εγκαταστάσεις της ΚΕΤΑΠ λήγουν στις 30/06/2021 και δεν θα ανανεωθούν.
Ως εκ τούτου όλες οι εργασίες θα τερματιστούν κατά την εν λόγω ημερομηνία.
– Εγκαταστάσεις υγραερίου
Σημαντικότερη εξέλιξη σε σχέση με την μετακίνηση των εγκαταστάσεων υγραερίου είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων ανακοίνωσε ότι πέραν από την μόνιμη λύση που είναι η δημιουργία αγκυροβολίου, έχει εγκρίνει ως προσωρινή λύση την εκφόρτωση υγραερίου από το Λιμάνι Βασιλικού με συγκεκριμένο εξοπλισμό και με όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και ασφαλείας.
Η επίλυση του προβλήματος αυτού από μέρους της Αρχής Λιμένων, ουσιαστικά βοηθά στο να ξεπεραστεί και το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο για την μεταφορά του υγραερίου.
Είναι γεγονός ότι η διαδικασία επίλυσης του προβλήματος αυτού έχει προκαλέσει καθυστερήσεις κάποιων μηνών σε σχέση με την πλήρη μετακίνηση των εγκαταστάσεων από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας στο Βασιλικό.
Οι εγκαταστάσεις της Κοινοπραξίας VLPG προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και εκτιμάται ότι εντός καλοκαιριού θα είναι έτοιμες και ότι άμεσα θα παραγγελθεί όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός εκφόρτωσης υγραερίου από το Λιμάνι. Η διαδικασία αυτή δεν αναμένεται να διαρκέσει πέραν από κάποιους μήνες.
Για τη διασφάλιση αυτού, αντιπροσωπία του Δημοτικού Συμβουλίου περί τα τέλη Ιουνίου 2021 θα επισκεφθεί τις νέες εγκαταστάσεις της VLPG στο Βασιλικό για σκοπούς επιβεβαίωση ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα.
Ο Δήμος Λάρνακας θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τα προαναφερθέντα θέματα και είναι έτοιμος να παρέμβει εάν και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
ΛΑΡΝΑΚΑ, 6 Μαΐου 2021


Κύριες Ειδήσεις

Translate »