Ποιες κυβερνητικές υπηρεσίες θα κάνουν προσλήψεις


Κινητικότητα προσλήψεων παρατηρείται σε Υπουργεία και σε άλλες κυβερνητικές Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα 28 κενές θέσεις πρώτου διορισμού υπάρχουν στο υπουργείο Ενέργειας και Εμπορίου. 
Οι 13 από αυτές είναι μόνιμες θέσεις λειτουργού βιομηχανικών εφαρμογών και στα καθήκοντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προώθηση της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας, ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της βιομηχανίας στην Κύπρο. Οι υπόλοιπες 15 θέσεις αφορούν λειτουργούς στο Υπουργείο. Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται η εφαρμογή της πολιτικής, της νομοθεσίας, των προγραμμάτων και των σχεδίων του Υπουργείου Εμπορίου. Μεταξύ άλλων στα καθήκοντα είναι η ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της βιομηχανίας, η προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η επίλυση των προβλημάτων της οικονομίας.
Προσωπικό αναζητεί και η Νομική Υπηρεσία. Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δύο κενές μόνιμες θέσεις ανακριτή και πρόκειται για θέσεις πρώτου διορισμού. Στα καθήκοντα είναι η εποπτεία και καθοδήγηση του/της Υπεύθυνου της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης στη Νομική Υπηρεσία, να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της λήψης καταθέσεων, αναφορικά με πληροφορίες και/ή καταγγελίες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες διάπραξης αδικημάτων συγκάλυψης. Επίσης, να ετοιμάζει εκθέσεις, μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις για θέματα που εγείρονται κατά την εξέταση υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Μονάδας.
Στο Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δυο κενές μόνιμες θέσεις. Η μια θέση αφορά εκτελεστικό μηχανικό. Στα καθήκοντα μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η διεξαγωγή εργασιών σε σχέση με έργα υδατικής ανάπτυξης, όπως άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικά, τεχνοοικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες, η εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση και έλεγχος κατώτερου τεχνικού προσωπικού. Η άλλη αφορά την θέση χημικού.


Κύριες Ειδήσεις


Translate »