Διεύρυνση κοινοπραξίας για λιμάνι Λάρνακας


Τη συμβολή της κυβέρνησης, για τη σύσταση κοινοπραξίας που θα αναλάβει την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, στην οποία θα συμμετέχουν μαζί με την ισραηλινή εταιρεία που διαθέτει την τεχνογνωσία της λειτουργίας λιμένων και της ανάπτυξης μαρίνων και των άλλων δύο ξένων εταιρειών που θα αναπτύξουν τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και αριθμός χρηστών του λιμένα Λάρνακας και Κυπρίων επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, τέθηκε ενώπιον του υπουργείου Μεταφορών.

 

 

Η εν λόγω κοινοπραξία θα πρέπει να προχωρήσει σε πρόταση για διαπραγμάτευση της ανάθεσης της μεικτής ανάπτυξης του λιμένα και της μαρίνας Λάρνακας. Η πρόταση υποβλήθηκε με έγγραφο του νομικού συμβούλου των εισαγωγέων – εξαγωγέων του λιμανιού της Λάρνακας, προς το υπουργείο Μεταφορών και έχει κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Βουλή και τον δήμαρχο Λάρνακας, χωρίς να έχει δοθεί απάντηση μέχρι στιγμής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, η πρόταση υποβάλλεται, «μετά την ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού με ανοιχτές προσφορές και έχει δρομολογηθεί η διαδικασία ανάθεσης του έργου με κατευθείαν διαπραγμάτευση, με τον μοναδικό εναπομείναντα προσφοροδότη, γεγονός που παραδεκτά εμπεριέχει κινδύνους και θα αποβεί ενάντια στα συμφέροντα της λιμενικής βιομηχανίας και της οικονομίας της Κύπρου ευρύτερα». Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων και εισαγωγείς – εξαγωγείς που χρησιμοποιούν το λιμάνι Λάρνακας, ενδιαφέρονται μέσω της πρότασης να αποφύγουν αλλαγές που θα ήταν καταστροφικές για τη δραστηριότητά τους,

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, «η εμπειρία που έχει αποκτηθεί ως αποτέλεσμα των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν και εξακολουθούν να υπάρχουν με την ιδιωτικοποίηση του λιμένα Λεμεσού, επιβάλλει τη μη επανάληψη των ίδιων λαθών για την περίπτωση του λιμένα της Λάρνακας». Ταυτόχρονα, διευκρινίζεται ότι αυτό δεν σημαίνει πως ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων είναι αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών της Κύπρου. Όμως, μετά την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού και τα πολλαπλά προβλήματα, όπως σημειώνεται, «η λειτουργία του λιμένα Λάρνακας έστω και υποβαθμισμένη, αποτέλεσε και αποτελεί τη μόνη εναλλακτική επιλογή των διαφόρων ναυτιλιακών εταιρειών που επιλέγουν όπως τα πλοία που αντιπροσωπεύουν προσεγγίσουν τα λιμάνια της Κύπρου».

Η ύπαρξη δύο λιμένων οι οποίοι θα λειτουργούν υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα στην αποτροπή της δημιουργίας ολιγοπωλίου και βοηθά τον υγιή ανταγωνισμό και γενικότερα τη λιμενική βιομηχανία. Με το εν λόγω έγγραφο, ζητήθηκε μέσω του γενικού διευθυντή του υπουργείου Μεταφορών να συγκληθεί συνάντηση αντιπροσωπείας των εισαγωγέων – εξαγωγέων και των Ναυτικών Πρακτόρων, με τους εκπροσώπους των άλλων εμπλεκομένων, στην παρουσία των αρμοδίων λειτουργών του υπουργείου.

Επίσης, ζητείται όπως ετοιμαστεί από το υπουργείο το περίγραμμα των θέσεων της κυβερνητικής πλευράς το οποίο είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τον μόνο εναπομείναντα προσφοροδότη, περιλαμβανομένης και της οικονομικής πτυχής, ώστε να είναι σε θέση να το εξετάσουν όλες οι πλευρές.

 Κύριες Ειδήσεις


Translate »