Δημόσια παρουσίαση του “Κέντρου Αριστείας Θαλάσσιας και Ναυτικής Έρευνας, – MaRITeC-X”


Ο Δήμαρχος Λάρνακας, Κος Ανδρέας Βύρας, σας προσκαλεί στην δημόσια παρουσίαση του «Κέντρου Αριστείας Θαλάσσιας και Ναυτικής Έρευνας, Καινοτομίας & Τεχνολογίας – MaRITeCX”,  η οποία  θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα τού Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Κου Μάριου  Δημητριάδη, στις 6 Οκτωβρίου 2017 στις 15:00, στην Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας.

Το MaRITeC-Xείναι ένα φιλόδοξο έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON2020. Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας στην Κύπρο που θα προάγει την επιστημονική και επιχειρηματική αριστεία στους ιδιαίτερης σημασίας τομείς της Γαλάζιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του ταχέως αναδυόμενου κλάδου της υπεράκτιας ενέργειας.

Ιδιαίτερα, θα προωθεί την ανάπτυξη συνεργασίας και συνεργιών μεταξύ κορυφαίων ιδρυμάτων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την Γαλάζια Οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στη μεταφορά γνώσεων, την ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση τεχνολογιών αιχμής, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών την δημιουργία κρίσιμης μάζας υποδομών καθώς και την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Κέντρο θα συνδεθεί με τη νέα “Σχολή Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας” που θα ιδρύσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λάρνακα.Κύριες Ειδήσεις

Translate »