Δήμος Λάρνακας- Lanomex: Συμφώνησαν για επιστροφή τεμαχίου


Ο Δήμος Λάρνακας ενημερώνει ότι την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 έχει καταλήξει σε αμοιβαία διευθέτηση με την Εταιρεία Lanomex Development Ltd.

Συγκεκριμένα, όλες οι διαφορές μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και της Εταιρείας, έχουν διευθετηθεί και καμία απαίτηση έχει το ένα μέρος από το άλλο σε σχέση με τη συμφωνία πώλησης ημερομηνίας 21/09/2015 και τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτής.

Επίσης, μέρος της προκαταβολής έχει επιστραφεί στην Εταιρεία από το Δήμο Λάρνακας και ως αποτέλεσμα είναι η ακύρωση του πωλητηρίου.

Με βάση τα πιο πάνω η κυριότητα του τεμαχίου, του πρώην Δημαρχείου Λάρνακας,  επιστρέφει στο Δήμο Λάρνακας.

Όσο αφορά την αίτηση για δεύτερη ξενοδοχειακή ανάπτυξη σε όμορο τεμάχιο, η διαδικασία εξέτασης της από τα αρμόδια τμήματα, συνεχίζεται.

 Κύριες Ειδήσεις

Translate »