Δήμος Λάρνακας: Eντατικοποίηση ελέγχων στα υποστικά τροφίμων με χώρους εστίασης


Η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Λάρνακας ανακοινώνει ότι πέραν των άλλων ελέγχων, αυξάνονται και οι έλεγχοι των υποστατικών με χώρους εστίασης, που αναμένονται να επαναλειτουργήσουν σύντομα.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα ακόλουθα σημεία, λόγω του μεγάλου διαστήματος που παρέμειναν κλειστά τα αναφερόμενα υποστατικά:
– Καθαριότητα των χώρων (μαγειρείο, χώρος εστίασης, αποθήκες, αποχωρητήρια και αυλή)
– Καθαριότητα/ απολύμανση υδαταποθηκών (ντεποζίτων) και παγομηχανής με προσκόμιση μικροβιολογικών αναλύσεων
– Έλεγχος ημερομηνιών λήξης αποθηκευμένων προϊόντων
– Έλεγχος προγράμματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών
– Έλεγχος πιστοποιητικών υγείας προσωπικού
Ταυτόχρονα ελέγχεται η τήρηση των μέτρων πρόληψης για την μετάδοση του Covid-19 (κατάλληλη σήμανση, απολυμαντικά, θερμόμετρα ελέγχου θερμοκρασίας προσωπικού κ.α.).
Ο Δήμος Λάρνακας ζητά την συνεργασία των κατόχων υποστατικών με χώρους εστίασης που θα επαναλειτουργήσουν, για να κυλίσουν όλα ομαλά, τόσο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας όσο και για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων τους.


Κύριες Ειδήσεις

Translate »