Από 15 Ιουλίου νέα τέλη κυκλοφορίας


Τα νέα τέλη κυκλοφορίας που ψήφισε η Βουλή στις 15 Μαρτίου, σύμφωνα με τον τελευταίο προγραμματισμό του υπουργείου Μεταφορών θα τεθούν σε ισχύ για οχήματα που θα εγγράφονται από τις 15 Ιουλίου και μετά. Για το τελικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των νέων τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα που θα εγγράφονται στην Κύπρο με βάση το νέο σύστημα υπολογισμού ρύπων που καθιέρωσε η Ε.Ε. και ψήφισε η Βουλή με δικές της τροποποιήσεις, αναμένεται να ενημερώσει σήμερα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών η υπουργός Βασιλική Αναστασιάδου.
Αν και υπάρχει δυσφορία, ιδιαίτερα από την πλευρά των εισαγωγέων καινούργιων αυτοκινήτων για την καθυστέρηση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία ψήφισης των νέων τελών κυκλοφορίας, μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής τους, το υπουργείο Μεταφορών υπενθυμίζει ότι επανειλημμένα κατά τις συζητήσεις στη Βουλή είχε ενημερώσει ότι θα χρειάζονταν δύο – δυόμισι μήνες για τη εφαρμογή των νέων προβλέψεων στα ψηφιακά συστήματα του ΤΟΜ. Επίσης, καθυστέρηση υπήρξε και στη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας, λόγω διευκρινίσεων που απαιτήθηκαν στο κείμενο του νόμου και των κανονισμών λόγω των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.
Συγκεκριμένα, τα νέα τέλη κυκλοφορίας ψηφίστηκαν στις 15 Μαρτίου, αλλά στην επίσημη εφημερίδα δημοσιεύτηκαν στις 29 Μαρτίου. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής και IBM για συμφωνία σε σχέση με την απαραίτητη αναβάθμιση και τροποποίηση του συστήματος πληροφορικής του ΤΟΜ για εφαρμογή των νέων τελών στα οχήματα που θα εγγράφονται από τούδε και στο εξής και διατήρηση των τελών ήδη εγγεγραμμένων οχημάτων.
Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν στις 19 Απριλίου και η ΙΒΜ, μετά από τον προγραμματισμό και τις προετοιμασίες της ενημέρωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ότι θα είναι έτοιμο στις 28 Ιουνίου, ενώ θα απαιτηθούν και 15 μέρες για δοκιμές από πλευράς ΤΟΜ για την ορθή λειτουργία των νέων τελών, αφού πρόκειται για περίπλοκη διαδικασία, με πολλές ιδιαίτερες παραμέτρους στον καθορισμό του τέλους κυκλοφορίας για κάθε κατηγορία οχήματος και κάθε όχημα ξεχωριστά. Έτσι, με βάση τον μέχρι τώρα προγραμματισμό τα νέα τέλη κυκλοφορίας θα τεθούν σε ισχύ από τις 15 Ιουλίου.
Παράλληλα, με παρέμβαση της υπουργού Μεταφορών, λύθηκε και το σοβαρό πρόβλημα της επιχειρησιακής στελέχωσης του συστήματος. Συγκεκριμένα, όπως έγγραψε ο «Φ», με ενέργειες του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού, δύο λειτουργοί του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, που είχαν την ευθύνη λειτουργίας του ψηφιακού συστήματος εγγραφής οχημάτων, είχαν μετακινηθεί στο νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στα Λατσιά.
Αυτό δημιουργούσε προβλήματα από την μια, λόγω του ότι καθυστερούσε η κεντρική διεκπεραίωση ενεργειών που αφορούσαν πράξεις με οχήματα σε όλες τις επαρχίες, ενώ δεν θα υπήρχε έμπειρο προσωπικό για την διενέργεια των ιδιόμορφων ελέγχων των μετατροπών για τα νέα τέλη κυκλοφορίας.
Μετά τις παρεμβάσεις της Βασιλικής Αναστασιάδου, τα δύο στελέχη του ΤΟΜ επέστρεψαν στις θέσεις τους και ξεκίνησαν τις δοκιμές τμημάτων του συστήματος που είναι ήδη έτοιμα.


Κύριες Ειδήσεις


Translate »