Ανοίγουν κι άλλες θέσεις πρώτου διορισμού & προαγωγής στο Δημόσιο


Πράσινο φως για νέες θέσεις πρώτου διορισμού αλλά και θέσεις προαγωγής

 

 

Συνέχεια έδωσε χθες (10/06) η Επιτροπή Οικονομικών στις αποπαγοποιήσεις θέσεων στο δημόσιο αφού αποφασίστηκε όπως εξαιρεθούν από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων, θέσεις προαγωγής αλλά και θέσεις πρώτου διορισμού.

 

Θέσεις προαγωγής
Συγκεκριμένα,οι θέσεις προαγωγής για τις οποίες η Βουλή άναψε το πράσινο φως έχουν ως εξής:

 • 2 θέσεις επιθεωρητή αερολιμένα
 • 1 θέση ανώτερου λειτουργού εφόρου ελέγχου κρατικών ενισχύσεων
 • 1 θέση εφόρου λειτουργού ελέγχου κρατικών ενισχύσεων
 • 46 θέσεις βοηθού κτηματολογικού λειτουργού
 • 3 θέσεις ανώτερου τεχνικού μηχανικού χωρομετρίας
 • 1 θέση διευθυντή στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών
 • 3 κενές θέσεις λειτουργού Α’ στο ΧΑΚ
 • 1 Θέση προϊστάμενου τομέα στο ΧΑΚ
 • 2 θέσεις ανώτερων τεχνικών επιθεωρητών στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
 • 1 θέση τεχνικού επιθεωρητή στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
 • 1 Θέση λειτουργού περιβάλλοντος στο Τμήμα Περιβάλλοντος

Παράλληλα, η Βουλή ενέκρινε και 170 θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού καθώς και 5 θέσεις πρώτου διορισμού εκ των οποίων οι 3 για το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού/Αμαθούντος, 1 θέση για το Δήμο Κυθρέας και 1 θέση για το Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας.

Επίσης, εγκρίθηκαν και 47 θέσεις εργατικού προσωπικού σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου και τοπικής αυτοδιοίκησης.

HomeΚύριες Ειδήσεις

Translate »